Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Sídlo Slovenskej siete proti chudobe:
SAPN
Winterova 3
921 01 Piešťany

Fakturačné údaje

O.Z. Slovenská sieť proti chudobe
Winterova 3
921 01 Piešťany
IČO: 42094372
DIČ: 2022870542
TATRA banka
2620793071 / 1100
IBAN SK0511000000002620793071
BIC TATRSKBX

 

Kontaktná osoba:
Anna Galovičová
Winterova 3
921 01 Piešťany

0905 602 993