Participatívna komunita DETI A RODINA

 

4. stretnutie 26. apríla 2016

Zápisnica zo 4. stretnutia

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. stretnutie 5. apríla 2016

Zápisnica z 3. stretnutia

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. stretnutie 15. marca 2016

Projektové zámery z 2. kola stretnutí

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. stretnutie 1. marca 2016

Tlačová správa z 1. stretnutia

PK Deti a rodinaPK Deti a rodina

 

 

 

 

 

 

Participatívna komunita VEREJNÝ PRIESTOR

 

4. stretnutie 3. mája 2016

Zápisnica zo 4. stretnutia

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. stretnutie 19. apríla 2016

Zápisnica z 3. stretnutia

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. stretnutie 22. marca 2016

Projektové zámery z 2. kola stretnutí

PK Verejný priestorPK Verejný priestor

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. stretnutie 1. marca 2016

Tlačová správa z 1. stretnutia

PK Verejný priestorPK Verejný priestor

 

 

 

 

 


 

Participatívna komunita ZELEŇ

 

PK ZELEŇ vznikla dodatočne z dôvodu veľkého počtu podnetov v PK VEREJNÝ PRIESTOR, ktoré boli následne rozdelené medzi tieto dve pracovné skupiny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. stretnutie 3. mája 2016

Zápisnica z 1. stretnutia

Participatívna komunita SENIORI

 

3. stretnutie 10. mája 2016

Zápisnica zo 4. stretnutia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. stretnutie 19. apríla 2016

Zápisnica z 3. stretnutia

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. stretnutie 22. marca 2016

Projektové zámery z 2. kola stretnutí

PK SenioriPK Seniori

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. stretnutie 8. marca 2016

Tlačová správa z 1. stretnutia

Participatívna komunita SenioriParticipatívna komunita Seniori

Participatívna komunita DOPRAVA

 

4. stretnutie 26. apríla 2016

Zápisnica zo 4. stretnutia

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. stretnutie 5. apríla 2016

Zápisnica z 3. stretnutia

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. stretnutie 15. marca 2016

Projektové zámery z 2. kola stretnutí

Participatívna komunita DopravaParticipatívna komunita Doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. stretnutie 8. marca 2016

Tlačová správa z 1. stretnutia

Participatívna komunita DopravaParticipatívna komunita Doprava

Participatívna komunita KULTÚRA

 

4. stretnutie 110. mája 2016

Zápisnica zo 4. stretnutia

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. stretnutie 14. apríla 2016

Zápisnica z 3. stretnutia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. stretnutie 24. marca 2016

Projektové zámery z 2. kola stretnutí

Participatívna komunita KULTÚRA

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. stretnutie 10. marca 2016

Tlačová správa z 1. stretnutia

Participatívna komunita KultúraParticipatívna komunita Kultúra

Participatívna komunita RÔZNE

 

PK Rôzne bola zrušená, keďže členovia našich komunít začlenili svoje návrhy pod konkrétne témy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. stretnutie 10. marca 2016

Tlačová správa z 1. stretnutia

Participatívna komunita RôzneParticipatívna komunita Rôzne

Participatívne komunity (PK) sú pracovné skupiny, ktorých členom sa môže stať každý, kto má záujem zlepšiť kvalitu života v našom meste. Stačí prísť na stretnutie a predniesť svoj návrh. PK sú ešte stále otvorené pre nové nápady, preto využite možnosť byť súčasťou toho, ako sa v Trnave hýbu veci smerom dopredu.

Radi vás uvítame v týchto termínoch:
 

ZELEŇ stretnutie Participatívnej komunity

3. mája o 17.00 hod., zasadacia miestnosť Mestského zastupiteľstva, Hlavná 1

VEREJNÝ PRIESTOR stretnutie Participatívnej komunity
3. mája o 18.30 hod., zasadacia miestnosť Mestského zastupiteľstva, Hlavná 1

SENIORI stretnutie Participatívnej komunity
10. mája o 17.00 hod., zasadacia miestnosť Mestského zastupiteľstva, Hlavná 1

KULTÚRA stretnutie Participatívnej komunity
10. mája o 18.30 hod., zasadacia miestnosť Mestského zastupiteľstva, Hlavná 1