Čo je Participatívny rozpočet?

Participatívny rozpočet (PR) je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Na počiatku procesu sú návrhy a podnety zo strany občanov. Prostredníctvom rôznych mechanizmov PR sa postupne spracujú na projekty, z ktorých vzíde niekoľko víťazných a tie budú následne zrealizované.

Výška Participatívneho rozpočtu pre Trnavu na rok 2016 je 20 000 €. To znamená, že túto sumu venuje samospráva svojim občanom, aby ju použili na vytvorenie niečoho, čo v našom meste zatiaľ chýba, alebo skvalitnenie toho, čo nefunguje tak, ako by malo.