ČO SA UŽ NA SLOVENSKU POMOCOU
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU PODARILO USKUTOČNIŤ?

Prvým, kto na Slovensku zaviedol Participatívny rozpočet, bola bratislavská mestská časť Nové Mesto.
Od roku 2013 realizovali viacero projektov z rôznych oblastí spoločenského života. Participatívny rozpočet momentálne funguje aj v ďalších troch slovenských mestách - v Banskej Bystrici, Leviciach a v Ružomberku.

 

 

 


Prevencia sociálnej izolácie (Bratislava – Nové Mesto 2014)

Cieľom tohto projektu bolo prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom seniorom umožňujú povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú, alebo sa len tak porozprávať.  Okrem samotného psychologického a sociálneho prínosu má táto i ďalší, nemenej dôležitý výstup - vďaka rozhovorom so seniormi sa realizátori dozvedajú o tom, aké problémy starších ľudí trápia a môžu tak iniciovať ich riešenia u príslušných orgánov. Na projekt nadviazalo jeho pokračovanie v roku 2015.

 

 


Gaudího dielňa (Bratislava – Nové Mesto 2014)

Vďaka iniciatíve občanov a prostriedkom z PR sa industriálna plocha betónového múru v bratislavskej štvrti Mierová kolónia zmenila na komunitné umelecké dielo. Časť plota zazelenili a v dohodnutej časti začali prostredníctvom workshopov tvoriť (ne)tradičnú mozaiku inšpirovanú prácou katalánskeho umelca A. Gaudího v Guellovej kolónii v Barcelone. Počas prác sa pri múre zastavovali aj náhodní okoloidúci a trávili čas rozhovormi s dobrovoľníkmi rôzneho veku . Postupne sa zapájala stále širšia verejnosť, pribúdalo tvorcov a časť plota určená na mozaiku sa stále zväčšovala. V súčasnosti je miesto zmenené, plné nadšencov, s rozrastajúcou sa nádhernou mozaikou. Výsledné dielo odráža spoločné cítenie, zážitky a konanie ľudí, ktorí tu žijú. Projekt pokračoval aj minulý rok. 

 

 


Ako bývať krásnozdravšie (Bratislava – Nové Mesto 2015)

Stavba hlineno-slamenného domčeka začala v novomestskej škole v rámci vyučovania Ako si postaviť dom. Vďaka financovaniu z PR sa ho realizátorom podarilo dokončiť, zariadiť interiér a organizovať v ňom rôzne workshopy, napr. o tvorbe vápenných omietok, inštalácii solárneho panela či piecky na drevo spolu s prednáškou o alternatívnych druhoch energie. Okrem praktických skúseností so stavbou domu i teoretických vedomostí o alternatívnych domoch získali deti mnoho zážitkov, okúsili dobrovoľníctvo a vytvorili spoločné dielo, ktoré prináša úžitok, potešenie aj pozitívny príklad.

 

 


Kolibská olympiáda (Bratislava – Nové Mesto 2015)

Základná škola na Jeséniovej ulici v septembri minulého roka odštartovala prvý ročník Kolibskej olympiády, v ktorej si športovci zmerali sily v netradičných športových disciplínach. Akcia bola otvorená nielen pre žiakov, ich rodiny a zamestnancov školy, ale i pre širokú verejnosť. 
Cieľom projektu bolo podporiť nielen zdravý životný štýl, ale aj pocit spolupatričnosti a princíp fair play.

 

 

 


Verejná požičovňa bicyklov (Ružomberok 2015)

Krytá úschovňa verejných bicyklov pre všetkých obyvateľov mesta i jeho návštevníkov je momentálne vo výstavbe. Autori tejto myšlienky chcú povzbudiť ľudí v tom, aby v najprašnejšom meste na Slovensku využívali environmentálne dopravné prostriedky – bicykle. Tie, ktoré budú na tento účel pripravené, budú mladými ľuďmi recyklované, opravené a znovu spojazdnené. Súčasťou projektu je vypracovanie interaktívnej mapy mesta Ružomberok, ktorá bude zobrazovať rôznorodé kultúrne, architektonické a rekreačno – športové krásy mesta.