Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Petangové ihrisko pre seniorov

Koordinátor: Igor Cvik

Participatívna komunita Seniori

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Petangové ihrisko pre seniorov

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Pétanque alebo petank alebo petang je francúzska spoločenská hra pre dve 1-3 členné družstvá, ktoré sa snažia umiestniť gule čo najbližšie k cieľu. Keďže v Trnave sa nenachádza petagové ihrisko, na podnet seniorov sme sa rozhodli vystavať jedno na sídlisku Družba. Aby mali prístup k nemu seniori z domu sociálnych služieb na ulici V. Clementisa. Poskytne tým nie len im, ale aj širokej verejnosti, možnosť zahrať si petang na čerstvom vzduchu, čím rozšírime Trnavu o ďalšiu športovo-kultúrnu príležitosť.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

V Trnave nie je dostatok športovo-kultúrnych možností pre seniorov, nemajú  dostatok športového vyžitia, ktoré by zvýšilo ich kvalitu života na fyzickej aj psychickej úrovni.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Vystavanie petangového ihriska v blízkosti sociálneho strediska na Clementisovej ulici, vytvorenie priestoru na trávenie voľného času seniorov. Ihrisko by malo mať rozmery 15 x 4 m. Nachádzať sa bude na Družbe, aby bolo blízko sociálneho strediska pre dôchodcov. Gule na petang budú mať k dispozícii na vrátnici v dome sociálnych služieb Družba.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Predkladateľom projektu je Igor Cvik (O. Z. BWT) Skúsenosti s projektmi mám. Projekt je schopný zrealizovať s pomocou členov O. Z. BWT

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

Celý projekt je možné zrealizovať v rámci 2 – 3 dní, podmienkou je priaznivé počasie bez dažďa.

 1. Prevzatie materiálu a náradia
 2. Vymeranie ihriska
 3. Makadam zhutnený, 20 cm vrstva
 4. Drevené obrubníky
 5. Šotolina (zmes piesku, hliny, brizolizu) 10cm vrstva, zaliať a zhutniť
 6. 0 – 4 mm drobná kamenná drť, poliať a zhutniť
 7. Štrk 0 – 8 mm
 8. Osadenie informačnej tabule
 9. Osadenie 2 ks lavičiek

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

 1. Petangové ihrisko
 2. Vyplnenie času seniorov

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Primárne seniori, ihrisko je však dostupné pre každého.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

V prípade záujmu sa v budúcnosti uvažuje o výstavbe druhého ihriska spolu s lavičkami.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

 1. Makadam 12 ton x 16,2 € = 194,40 €
 2. Šotolina 6 ton x 8,90 € = 53,40 €
 3. Drobná kamenná drť: 1tona = 11,52 €
 4. Drevené dosky 15 €
 5. Petangová sada 6 gúľ 11 eur, dve balenia = 22 €
 6. Tabula s pravidlami 150 €
 7. Lavičky 2 x 200 €
Celkové odhadované náklady: 846,32 €