Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Vodorovné vyznačenie cyklochodníka popri Trstínskej ceste

Koordinátor: Bohuslav Lenghardt

Participatívna komunita Doprava

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Vodorovné vyznačenie cyklochodníka popri Trstínskej ceste

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Namaľovať niekoľko vodorovných značiek s bicyklom na časť chodníka, ktorá je určená pre cyklistov.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

Popri Trstínskej ceste od križovatky s ul. Pri kalvárii až po ČS OMV je vedený cyklochodník spolu s chodníkom pre chodcov. Je tu umiestnené zvislé dopravné značenie, avšak na chodníku nie je vodorovným značením vyznačené, ktorá časť je určená chodcom a ktorá cyklistom. V súčasnej dobe chodník väčšinou využívajú chodci v celej šírke, nakoľko sú častejším užívateľom chodníka, prípadne cyklisti jazdia po časti určenej pre chodcov. Takýmto používaním môžu vznikať kolízne situácie.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov aj cyklistov je vhodné na chodník namaľovať značenie, na základe ktorého bude užívateľom jasné, ktorá časť je určená cyklistom a ktorá chodcom.

Značky je vhodné namaľovať na nasledovných miestach:

 • Začiatok chodníka pri križovaní s ul. Pri kalvárii
 • Pred križovaním s ul. Šrobárova
 • Za križovaním s ul. Šrobárova
 • Približne v strede úseku medzi ul. Šrobárova a výjazdom áut z obchodu Lidl
 • Pred výjazdom áut z obchodu Lidl
 • Za výjazdom áut z obchodu Lidl
 • Koniec chodníka pri ul. Rybníkova

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Predkladateľom projektu je Bohuslav Lenghardt. Skúsenosti s projektmi nemá. Projekt je schopný zrealizovať s pomocou 1-2 dobrovoľníkov.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

Celý projekt je možné zrealizovať v jednom dni v rámci 2-3 hodín, predpokladom je počasie bez zrážok.

 1. Prevzatie materiálu a náradia
 2. Maľovanie značiek a označenie kuželmi
 3. Vrátenie zvyšného materiálu a náradia
Zozbieranie kuželov a vrátenie

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Užívateľom chodníka pre chodcov a cyklistov popri Trstínskej ceste bude jasné, ktorú časť chodníka majú používať, budú využívať „svoju“ časť, čím sa zvýši ich bezpečnosť, cyklistom umožní plynulejšiu, rýchlejšiu jazdu.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Užívatelia chodníka popri Trstínskej ceste – chodci aj cyklisti.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

 1. Biela farba určená na nátery vozovky - Rýchloschnúci značkovací sprej Traffic 500 ml - 1 ks - 17 Eur, potreba 4 ks = 17 Eur x 4 = 68 Eur
 2. Štetec 5ks x 5 eur = 25 Eur
 3. Šablóna bicykla: firma Rapos - Komatexová šablóna - 100x58cm,5mm hrúbka, 1ks = 26 eur, potreba 2ks = 52 Eur
 4. Kužele na vyznačenie čerstvo namaľovaných značiek 7 ks - výpožička
          Celková suma  145 EUR.