V príspevku sa pokúšam poukázať na možnosti implementácie občianskej participácie do viacerých oblastí ekonomickej sféry (výrobné procesy, riadenie podnikov,...). Cieľom je poukázať na reálnu aplikovateľnosť koncepcie participatívnej ekonomiky, ktorej autorom je Michael Albert. Samospráva nie je otázkou iba politických štruktúr, ale aj otázkou podnikov a výrobnej sféry a tým aj lokálnej či dokonca transnacionálnej ekonomiky. Medzi kľúčové inštitúcie tejto ekonomickej vízie, ktorú si dnes môžeme zmysluplne predstavovať a presadzovať, patria: participatívne vlastníctvo; zamestnanecké a spotrebiteľské rady – samospráva; spravodlivá odmena a redistribúcia ziskov; horizontálna deľba práce – vyvážené komplexy zamestnaní; participatívne plánovanie...

Hlavnou ideou pareconu sa tak stáva odstránenie kooperácia a podporovanie občianskej participácie v ekonomickej sfére.

ALBÍN BELLA

Filozofický ústav SAV