Preskoč na obsah

PRoject 2013 - Prírodný amfiteáter - Doskočisko

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Zámerom tohto projektu je revitalizovať verejný priestor – areál skokanského mostíka na Kalvárii pri Ružomberku, ktorý pôvodne slúžil pre verejnosť na športovú a oddychovú činnosť. V súčasnom stave je objekt úplné schátralý, čo je na škodu verejnej obce, pretože obyvatelia mesta Ružomberok a nielen oni, boli a sú zvyknutí toto miesto navštevovať. Pokúsime sa opätovne toto miesto oživiť, aby tak v okolí Ružomberka pribudla ďalšia oddychová, športová, kultúrna, rekreačná a tvorivá zóna pre všetkých ľudí, ktorí budú mať záujem ju navštíviť, alebo aktívne prispieť pri jej zveľaďovaní...

 

Projektová dokumentácia

Názov projektu:  Prírodný amfiteáter –  Doskočisko

Poloha: GPS súradnice: 49° 4' 11.14" N  19° 16' 59.96" E                                                           

Predkladateľ projektu: Participatívna komunita - Ružomberok

Východisková situácia:

Okolo daného miesta vedú dve významné turistické značky. Prvá vedúca na vrchol kopca Sidorovo. Druhá vedúca  dookola masívu kopca smerom na Vlkolínec, ďalej na Malinô Brdo (do skiparku Ružomberok) vracajúc sa smerom späť na Kalváriu. Preto by sme chceli na tomto mieste vytvoriť prírodný amfiteáter, ktorý by ľuďom umožňoval priestor aj naďalej využívať. Nazdávame sa, že oživenie uvedeného priestoru bude na prospech lokality, ale aj samotného mesta Ružomberok a rozvoja jeho kultúrnych, oddychových a vzdelávacích aktivít. Do projektu sa pokúsime zapojiť čo najviac dobrovoľných aktivistov a občanov mesta Ružomberok, ktorí sa budú môcť prostredníctvom verejných workshopov zameraných na revitalizáciu danej lokality aktívne zapojiť do spoločenského diania.

Cieľ:

Prostredníctvom už spomínaných verejných workshopov, by sme chceli vybudovať najprv pódium, pre kultúrne a vzdelávacie činnosti. Pódium by malo byť zhotovené s prírodných materiálov, aby tak prirodzene zapadalo do kontextu prírodného amfiteátru. Základným materiálom bude slama a drevo, ako základné stavebné prvky, ktoré by sme dnes mali využívať v čoraz väčšej miery a to z dôvodu ekologickosti, estetickosti, ľahkej dostupnosti  a jednoduchej reprodukovateľnosti týchto materiálov na našom území. Pódium by malo byť osadené do svahu. Jeho súčasťou bude aj zelená strecha ako ekologický stavebno-hospodársky prvok.

Súčasťou prírodného amfiteátra na Kalvárii bude aj posedenie pre návštevníkov, z prírodne ladených materiálov, s výhľadom na pódium. Posedenie bude tiež osadené do protiľahlého svahu, pričom bude vybudované z gabiónov (drôtené koše vyplnené kameňmi), čím sa zároveň zabezpečí spevnenie terénu. Táto konštrukcia sa používa aj pri spevňovaní terénu v okolí diaľnic a železníc. Zároveň sa tým stále zachová prírodný ráz tejto kultúrno-vzdelávacej a oddychovej zóny. Súčasťou projektu bude aj výsadba domorodých stromov a kríkov, predovšetkým ovocných s vysokou úžitkovou hodnotou. Celý priestor by mal slúžiť verejnosti, ako miesto kultúrneho vzdelávania, cvičenia a oddychu.

Fotografie súčasného stavu a vizualizácie "revitalizácie"...

Cieľová skupina:

Miesto by malo slúžiť domácim obyvateľom, ako aj turistom všetkých vekových kategórií. Ďalej školám, neziskovým organizáciám a centrám voľno časových aktivít, ktoré by sa mohli priamo  realizovať pri vytváraní daného miesta. Revitalizovaná lokalita bude aj naďalej otvorená širokej verejnosti. Aktivity, ktoré sa tu budú vyvíjať, by však nemali narúšať ideu prírodného amfiteátru, nemali by byť ekologicky deštruktívne a mali by viesť k dlhodobo udržateľnému spravovaniu miesta. Akékoľvek aktivity, ktoré by boli v rozpore s „filozofiou" revitalizovaného priestoru sú nežiaduce.

Pokračovanie projektu:

Aktivity, ktoré chceme na upravenom mieste zorganizovať sú napr. folklórne podujatia, festival premietania filmov, edukačné prednášky, open air divadlo, tanečné vystúpenia, vzdelávacie workshopy - napríklad pletenie košíkov, vyrezávanie píšťaliek, lukostreľba, spev a iné. Pokúsime sa však predovšetkým spojiť ľudí nášho mesta, aby komunitne vytvárali a rozvíjali kultúrny život v našom meste a tým aj na Liptove, ktorý je domovom kultúry. Pod kultúrou máme na mysli nielen folklór, ale aj činnosti ktoré skultúrňujú samotného človeka a prírodu zároveň, teda ekológia, permakultúra, zdravá životospráva, kreatívne, tvorivé myslenie, stavanie obydlí z prírodných materiálov, alebo environmentálne využívanie prírodných zdrojov a energetického potenciálu kraja.

Aktivity:

Odvodnenie podzemnej vody v revitalizovanej lokalite– drenážne odvodnenie daného miesta s použitím drenážnych rúr. Tieto rúry budú osadené v štrkovom lôžku v nezamŕznej hĺbke. Dĺžka drenáže cca 40m.

Pódium– Násyp z hliny, ktorá sa využije z drenážovania a vrchná vrstva bude zo štrku na ktoré položíme drevené trámy, aby nezhnili.

Nosná konštrukcia – nosné drevené hranoly, obvodové steny budú zo slamy, ktorá bude omietnutá hlinenou omietkou.

Strecha – bude zapustená do terénu v princípe zelenej strechy.

Sedenie pri javisku:

Alternatíva 1 – gabiónové koše, vyplnené kameňmi, v troch radoch;

vrchná vrstva: borovicové fošne;  masívne drevo vo forme opracovaných kmeňov;

rozmery: 10 ks, dĺžka 3m x 0,5m x 0,5m  + 10 ks, dĺžka 2m x 0,5 (priemer guľatiny; buk, dub,...);

Alternatíva 2 – drevené fošne osadené do štrku a zapustené pomocou drevených kolíkov do zeme

Sedenie v ovocnom sade:

Alternatíva 1 – gabiónové koše, vyplnené kameňmi, v troch radoch, vrchná vrstva: borovicové fošne;  masívne drevo vo forme opracovaných kmeňov;

rozmery: spolu dĺžka  cca 20m x 0,5m x 0,5m  + 5 ks, dĺžka 2m x 0,5 (priemer guľatiny; buk, dub,...);

Výsadba– úžitkové rastliny a stromy, predovšetkým ovociny a viacúčelové stromy, vysádzané podľa princípov permakultúry.

 

Fotografie z realizácie...

 

Rozpočet:

Rozpočet na projekt celkovo: 10 200 EUR

OZ Tvorivý Rozvoj - 8500 EUR (v prípade schválenia grantovej žiadosti)

Spoluúčasť mesta  -  1700 EUR (možnosť nefinančného vkladu – drevo)

- materiál na výsadbu a úpravy terénu: 2000 EUR;

- drenáž: Drenážne rúry DN150 40 m - (33,50 eur/m orientačná cena ) x 40m = 1340 eur;

- štrkopiesok 35,2 m3 - (12,50 eur/m3 o.c) x 35,2m3 = 440 eur;

- náradie a iné potreby 660 EUR;

- predmety a prvky zasadené do verejných priestranstiev, v súlade s environmentálnym zámerom projektu:

gabióny (drôtené koše), vyplň (kameň), sedací prvok  - drevo (fošne) dĺžka cca 40 metrov spolu 2750 EUR;

- pódium: stavebné krovové rezivo - 6 m3 - (235 eur/m3 o.c)= 1410 eur;

- slamené balíky (stavebný materiál) – 1000 EUR;

- bezprostredné komunikačné a administratívne náklady nevyhnutné k realizácii projektu:

Telefón, účtovníctvo, výroba a tlač plagátov  600 EUR