Diskusné fórum Diskusné fórum

Späť

Chyba

Nemáte požadované oprávnenia.

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Učiaca sa komunita

Projekt Učiaca sa komunita kurzu Veda a vzdelávanie pri Ľudovej univerzite.

  • Jednou z hlavných cieľov kurzu je vytvorenie priestoru a príjemnej atmosféry pre prezentovanie osobných skúseností účastníkov a ich reflexia v otvorenom dialógu z pohľadu disciplín učiacej sa komunity (hlavne podľa http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Michael_Senge), napríklad aj podľa metodiky Svetovej kaviarne (http://www.theworldcafe.com).
  • Učiaca sa komunita je skupina dobrovoľníkov, ktorí sú bez ohľadu na rozdielnosti schopní oceňovať rozdielnosti a snažia sa o dosahovanie spoločných vízií aj otvorenou komunikáciou, aj vnímaním, aj malých zmien, adekvátne a včas reagujúc a prispôsobujúc sa neustále sa meniacim podmienkam.

  • Pre záujemcov o osobné stretávanie bude priestor od každý druhý utorok (párny týždeň) večer od 18:00 v Kultúrnom centre na Atriákoch Blok T, Mlynská Dolina, Bratislava. Vchod z dola .
  • Pre záujemcov, ktorým nevyhovuje ani priestor, ani čas, sme vytvorili priestor na internete.

Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla

Zobrazenie dokumentov a médií Zobrazenie dokumentov a médií

Dokumenty
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Meno Veľkosť
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
there-are-no-documents-or-media-files-in-this-folder