Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tu budeme koncentrovať materiály z rôznych akcií či stretnutí.

Materiály k participatívnej komunite Open Data ako podskupine PR Bratislava majú dedikovanú sekciu, keďže je to aktivita dlhodobého charakteru.

Zoznam, zoradený podľa abecedy:

  • No labels