Child pages
  • OpenData.sk Meetup #10
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

kedy: 1.6.2017, 18:00 (http://doodle.com/poll/k9m3xvrfxuwxzzw6)
kde: ProgressBar (https://www.progressbar.sk/contact)
pozvánka: https://www.facebook.com/events/1353716158056709/

(C) LOD-Cloud, CC-BY-SA

Program

  1. Miro Liška: Aktuálny stav Linked Government Data (15 + 5 min.)
  2. Marek Šurek: Použivanie Linked Data v štátnych projektoch (15 + 5 min.)
  3. Vladimír Kuchár: Vyhľadávanie životných situácii prostredníctvom sémantiky (15 + 5 min.)
  4. Nghia Pham van: Rozvoj a používanie DCAT-AP-SK pri publikácii a spracovaní Linked Open Data (15 + 5 min.)
  5. diskusia, networking

Poznámky

Miro Liška: Aktuálny stav Linked Government Data

Za ostatný viac než rok činnosti vrámci rôznych pracovných skupín (PS) Komisie pre štandardy ako aj UPPVII sa podarilo koncepty Linked Data zapracovať do:

  • štandardov ISVS (Informačné Systémy Verejnej Správy) v podobe centrálneho modelu údajov a referenčných identifikátorov (URI)
  • strategických priorít NKIVS, napr. v podobe cieľov pre kvalitu údajov do roku 2020: 70% objektov na úrovni 5*, 90% na úrovni 4*
  • checklist pre nové štúdie uskutočniteľnosti projektov OPVII

(prezentácia)

k 4* a 5*: (http://5stardata.info/en/)

Marek Šurek: Použivanie Linked Data v štátnych projektoch

Marek popísal niektoré aktuálne problému ISVS a predstavil niekoľko nápadov na vylepšenie:

(prezentácia)

Vladimír Kuchár: Vyhľadávanie životných situácii prostredníctvom sémantiky

Vladimír podrobnejšie predstavil Marekom spomenutý príklad riešenia životných situácií pomocou sémantického vyhľadávania na Slovensko.sk, ktorý podrobnejšie skúmal na konceptuálnom modeli vrámci svojej diplomovej práce. Užitočným by napríklad malo byť odvodenie územnej pôsobnosti úradov v súvislosti s dopytom občana, napr. ak hľadá "pobyt v Lozorne", tak možno rovno odporúčať služby Slovensko.sk, ktoré sa týkajú trvalého alebo prechodného pobytu prípadne pobytu v zahraničí a podľa upresnenia potom odporučiť úrady v Lozorne alebo Malackách.

(prezentácia)

Nghia Pham van: Rozvoj a používanie DCAT-AP-SK pri publikácii a spracovaní Linked Open Data

Nghia predstavil možnosti použitia štandardu DCAT-AP pri popisovaní datasetov (napr. aj na data.gov.sk) za účelom zníženia nekonzistencií, duplicít a pod. a predstavil aj možnosti rozšírenia pre SR v podobe DCAT-AP-SK.

(prezentácia)

Fotogaléria

Foto: Veronika Ferčíková

  • No labels