Child pages
  • OpenData.sk Meetup #15
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Program

V krátkodobom horizonte nadväzujeme na Open Data Day (OpenData.sk Meetup #12) a otvorené informácie v samospráve (OpenData.sk Meetup #14) s tým, že v dlhodobom horizonte nadväzujeme na jednu z úvodných aktivít inciatívy OpenData.sk (zhruba roky 2012 až 2014): otvorené údaje hlavného mesta Bratislava. Ostatné voľby do samospráv priniesli nových ľudí do zastupiteľstiev mnohých miest a obcí. A v mnohých, vrátane Bratislavy, to znamená aj záujem o otvorené údaje. Meetup č. 15 má teda za cieľ zosieťovať a (opätovne) naštartovať Open Data aktivity na Magistráte hlavného mesta a aj v jeho užšom či širšom "okolí". Vítaní sú teda všetci záujemci o Open Data Bratislavy, či už občania, aktivisti, podnikatelia alebo úradníci. (A možno príde aj kúzelník pán primátor.)

Poznámky

Po stretnutí komunity v Banskej Bystrici sa uskutočnilo aj stretnutie v Bratislave, kde sme pokračovali v téme "Open Data v samospráve" a zároveň sme nadviazali na nedávny Open Data Day a tiež práve prebiehajúci OGP week.

Iniciatíva OpenData.sk začínala práve v Bratislave, keď sme sa v rokoch 2012 až 2014 snažili dosiahnuť skvalitnenie poskytovania informácií Magistrátom. Podporu deklaroval vtedajší primátor či niektorí poslanci zastupiteľstva. Vec podporili svojou aktívnou účasťou v pracovnej skupine aj niektorí pracovníci Magistrátu. Napriek tomu iniciatíva svoje ciele nedosiahla. (Ale na naše šťastie, to čo sme chceli od Bratislavy medzičasom realizoval Prešov. Preto vieme, že to nebolo sci-fi a že sa to dá.)

Preto sme radi, že sa nedávno v mnohých samosprávach udiali zmeny, ktoré o.i. viedli k vyššiemu záujmu týchto samospráv o otvorené údaje. A tiež sme radi, že na 15. stretávku komunity prišiel osobne aj primátor Bratislavy p. Matúš Vallo a že sľúbil. :)

Pán primátor Vallo otvorené údaje prisľúbil rád, pretože sú dôležité pre mesto. A za svoju úlohu, ako primátora, považuje to, aby zabezpečil pre túto (a ostatné priority mesta) dobrých ľudí. Aby vďaka týmto ľudom začalo mesto zverejňovať údaje a aby si potom tieto údaje našli využitie a priniesli občanom (ale aj úradníkom) úžitok. P. Vallo tiež považuje za dôležité, aby mesto pri zverejňovaní úzko spolupracovalo s komunitou. Pre ilustráciu spomenul napríklad aplikáciu "Do Not Eat Here"(hviezda), ktorú videl v New York-u a vďaka ktorej ľudia vedeli, ktorým reštauráciám je radšej lepšie sa vyhnúť. Na aplikácii je zároveň zaujímavé to, že začína aj končí pri ľuďoch, obyvateľoch alebo návštevníkoch mesta: začína pri tých, ktorí hlásia priestupky a nedostatky v reštauráciách, a končí pri tých, ktorí sa chcú v meste najesť a vďaka dátam sa môžu vyhnúť nepríjemnostiam.

Na stretnutie tiež prišla Petra Dzurovčinová, ktorá je na Magistráte splnomocnenkyňou pre inovácie. Petra bude plniť sľuby, ktoré dal pán primátor. :) Petra uviedla, že dáta a dátova politika sú základom pre efektívnu správu mesta. Magistrát preto začína práve dátovou politikou (viď diskusiu k návrhu na Platforme Slovensko.Digital), nasledovať bude príprava stratégie, plánov a dobrej infraštruktúry.

Ale aby neostalo len pri stratégiách a plánoch a aby došlo aj k realizácii, tak aktuálny plán je, že k 15.3.2019 by mali byť sprístupnené prvé datasety a následne 24.3.2019 bude na PyCon-e "Bratislava Open Data Hackaton". Okrem tvorby aplikácií sa na hackathone budú riešiť aj námety na ďalšie nové dáta či technické detaily zverejňovania (ktoré dáta v akej štruktúre a pod.)

Veľmi dôležitou je aj otázka "a kedy už je to dostatočne dobré?" Toť aby snaha o dokonalosť nebrzdila progres. Magistrát preto bude konzultovať s komunitou, aby boli údaje zverejňované radšej skôr aj keď možno s drobnými chybami, než síce bezchybne ale neadekvátne pomaly. A keďže vyššie spomenuté termíny sú dosť odvážne, tak mnohí ľudia z Magistrátu prišli už na túto stretávku, aby sme sa všetci navzájom zoznámili a urýchlili tým ďalšiu spoluprácu.

V budúcnosti sa teda tešíme na všetky zaujímavé Open Data výstupy či už konkrétne z Bratislavy alebo všeobecne zo samosprávy. A radi pochválime všetky pozitívne výsledky.

Vrelá vďaka všetkým zúčastneným. A špeciálne ďakujem tým, ktorí pomohli s organizáciou.

Peter Hanečák, 13.3.2019


Prezentácia


(hviezda) Dnes už aplikácia "Do Not Eat Here" asi neexistuje resp. možno bola premenovaná. Našiel som však aplikáciu NYC Health Ratings .

Viď potom aj zoznam ďalšíci NYC aplikácií, pre prípadnú ďalšiu inšpiráciu.

Najbližšie sa budeme venovať otvoreným údajom na OGP week v piatok, 15.3.2019 v Bratislave.

Neskôr plánujeme stretnutia v Nitre a Prešove.