Child pages
 • e-democracy day, 27.11.2013
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

O akcii:

http://www.demagog.sk/e-democracy-day

Kto tam bol:

Unknown User (bbr)Kulich Pavol

Demagog.sk, SGI, Matúš Sloboda

Cieľ:
  • Overovanie vyhlásení politikov v diskusných reláciách
  • Vytvorenie "tlaku" na politikov
Problémy:
  • dlhodobo sa nedá stavať len na dobrovoľnosti, potreba financovania
  • veľké firmy (potenciálni sponzori) nie su ochotní ísť do "politického" projektu - boja sa, že to ublíži ich značke
Poznámky:
  • overujú sa len faktické vyroky (čísla, údaje o hlasovaní....), nie dojmy, predpovede, ani osobné názory a pod.
  • prepisy sa získavajú od newton media, nemusia sledovať relácie "online"
  • 4 kategórie pri vyhodnotení: pravda/nepravda/zavádzanie/neoveriteľné
   • zavádzanie: falošná/zlá kauzalita, tvrdenia vytrhnuté z kontextu a pod.
   • neoveriteľné: nedá sa overiť z verejných zdrojov, tu sa naráža aj na problém získania dát (neochota, ignorácia info zákona....)
  • trojfázove overovanie: junior analytik > senior analytik > metodológ, až spoločné rozhodnutie senior+metodológa púšťa overenie "von"
  • junior analytici sú hlavne dobrovoľníci
  • každý politik/strana má vlastný profil, ale cieľom nie je nájsť víťaza súťaže "klamár roka", len poskytnúť informácie
  • aktuálny stav
   • viac ako 7000 výrokov v 400 reláciách
   • cca 60% pravda, 11% nepravda, 17% neoveriteľné 11% zavádzanie
  • trend: klesá počet neoveriteľných výrokov

 

Demagog.cz, Jan Tvrdoň

Cieľ, problémy:
  • viď demagog.sk
Poznámky:
  • prvý český factcheck projekt
  • začínal ako "študentský" projekt
  • veľký mediálny ohlas (špecifikum ČR, veľa volieb v krátkom období)
  • snaha o komunikáciu cez socálne siete, tu vidia svoju chybu: zo začiatku podcenili
  • základom je relácia "Otázky V. Moravce" na ČT, považujú ju (aj moderátora) za veľmi kvalitnú, výhoda oproti SR
   • slušná komunikácia s VM
  • ad-hoc factchecky na objednávku (nova, predvolebné debaty pri prezidentských voľbách, debaty na idnes.cz a pod...), 
   • pri debate prezidentských kandidátov dokázali dodávať takmer "online" výsledky
  • snaha o udržanie nejakej úrovne, treba opatrne medzi serióznou/bulvárnou reláciou (CT vs. nova napr.)
  • aktuálny stav
   • cca 3700 výrokov
   • 66% pravda, 10% nepravda, 15% neoveritelne, 8% zavadzajuce
   • 100% overení pre OVM
   • krajské voľby vs "vysoká politika"
   • viac neprávd na nižšej úrovni > nižšia mediálna skúsenosť kandidátov? nervozita kandidátov?


Odkaz pre starostu, Jakub Kmeť

Kontakt:
   • Jakub Kmeť:
    kmet@governance.sk
    +421 908 575 861
Poznámky:
   • Od Marca 2012
   • Momentálne v 39 samosprávach
   • Dokopy 5380 podnetov:
    • 2304 Vyriešených
    • 1270 Neriešených
    • 923 nahlásené z aplikácie
   • konštantný užívateľov nárast užívateľov aj podnetov
   • Mobilná aplikácia ocenená 1. miestom v súťaži AppsRulezz.
   • je nutné zahrnúť sociálne siete (FB/twitter...)
   • snaha o vytvorenie lokálnej komunity : admin + dobrovoľníci
   • na webovej stránke prístupné štatistiky podľa jednotlivých miest a ďalších kategórií
   • rozdiely v prístupe samospráv od aktívneho (tlak napr. fb skupiny viď Bánovce?) až po úplné odmietnutie (napr. žilina = stop 3 dni pred nábehom)
   • spolupráca dohodnutá - ochotne nám pomôžu s projektom mapa zločinu, keďže sami vidia spojitosť s ich projektom
   • každoročne udeľujú cenu ZVMC - Zlaté vedro Milana Capáka za úspešnosť samospráv pri riešení podnetov a za komunikáciu s občanmi.

Vizualizujeme politiku, kohovolit.eu, Kamil Gregor

Ciele:
   • Snaha o zozbieranie výsledkov volieb v čo najviac úrovniach, vizualizáci, providing open dát www.ovolby.cz
Poznámky:
 • vizualizácia dát zaujímavým spôsobom
 • 70% času - čistenie dát, ak vôbec sú
 • dǒležité je vymyslieť "peknú" a "zaujímavú" vizualizáciu, ktorá ale poskytne kvalitné dáta
 • len voľná spolupráca s opendata.cz

 

Otvorenesudy.sk, Samo Spáč

Ciele:
   • zozbieranie dát o sudcoch/súdoch/konaniach
   • verejný tlak na sudcov, súdy
   • kontrola činnosti sudcov
   • prehľad o kvalite sudcov, súdov, vytovrenie profilov
Poznámky
  • dáta sú dostupné, čo nie je štandard ani v rozvinutých krajinách
  • dáta sú roztrúsené, nie su v otvorených formátoch, nekomfortné vyhľadávanie....
  • dátové nedostatky, chýbajúce rozhodnutia, preklepy
  • chýbajú informácie o zložení senátov
  • viac 100.000 unikátnych návštev za dobu existencie
  • opensource projekt (github)
Plány
   • priebežná aktualizácia
   • vytvorenie Indexu kvality sudcov (rýchlosť rozhodovanie, vrátené rozhodnutia z vyšších inštancíí a pod)
   • diskusné fóra
   • vyššia interaktivita, vzhľadávanie v rozhodnutiach a pod....

 

Role internetových "watchdog" projektů, NasiPolitici.cz, Jiří Fiala

Poznámky:
 • problémy čerpania dotácií v ČR:
  • klientelizmus, korupcia, netransparentnosť
  • strety záujmov
  • nedostatočná prevencia/represa
 • chyby:
  • vplyv politikov na výber príjemcov
  • nefunkčná kontrola
  • vysoká administratívna a byrokratická záťaž
  • žiadna autorita pre metodológiu
 • riešenie
  • účinná kontrola a represie
  • legislatívne zmeny
  • jednotná metodika
  • transparentnosť a poskytovanie informácií
  • prepojenie zdrojov

výsledok:
 • fondyeu.eu
 • dáta zo zozamu príjemcov dotácií, verejných zákaziek, OR, profilz politikov a lobbystor, komerčné DB

 

Diskusia: Čo (ne)vieme o slovenských watchdogových projektoch?, Matej Kurian

Poznámky
 • logika projektov
  • kto sú kľúčoví užívateľia, ktorí môžu/vedia veci zmeniť?
  • v podstate nie je aktívny dopyt po watchdog projektoch, ako ich spopularizovať
 • metriky
  • aké metriky použiť na zhodnotenie úspechu projektu?
  • návštevnsoť stránok, vznik komunít, aktívne prispievanie do ankiet?
  • je nutné teda zdieľať informácie za účelom vzniku "štandardných" metrík
 • ako začať
  • zozbieranie požiadaviek
  • definícia cieľov
  • ako to spraviť zaujímavé
  • je to vôbec pre niekoho zaujímavé
  • vytvorenie/zdieľanie jednoznačných kľúčov pre záznamy v datasetoch

 

 

 • No labels