Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento príspevok vznikol na základe neplánovaného a veľmi smutného prieniku dvoch udalostí: 12. stretnutia komunity OpenData.sk a vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vcelku dlho som premýšľal či a ako uchopiť myslienky, ktorá som mal v hlave pred, počas a po stretávke OpenData.sk (3.3.2018). Počkať sa vyplatilo, medzičasom sa čo to v hlave uležalo, pritieklo pár informácií navyše a hlavne, mnohí iní napísali. A napísali pekne a dobre (napríklad Adam Valček, Kristína Farkašová, atď.) Čiže ja k tomu pridám úvahu na tému "Open Data a boj proti korupcii".

Impulz zo stretávky

Stretávka komunity sa konala pri príležitosti Open Data Day 2018, ktorý bol 7. v poradí a jeho cieľom bolo poukázanie na prínosy otvorených údajov a nabádanie k ich využívaniu. Konkrétne na našom stretnutí sa to žiaľ nepodarilo podľa plánu, keďže vražda Jána Kuciaka a jeho Martiny Kušnírovej otvorila v našej spoločnosti veľmi veľa pálčivých a dôležitých tém, z ktorých niektoré presahujú aj do témy otvorených údajov. A teda poukázanie na benefity otvorených údajov prebieha teraz v SR úplne inak, výraznejšie ale smutnejšie.

Tragická smrť Jána a Martiny (vlastne celej ich nastávajúcej rodiny) a Jánova práca sú silný impulz pre celú spoločnosť, ale aj pre ďalšiu činnosti našej komunity. Pripomenula nám, že:

  1. jednou z hlavných motivácií pre otvorené údaje je transparentnosť
  2. jednou z hlavných skupín používateľov otvorených údajov sú (najmä investigatívni) novinári
  3. jedným z hlavných cieľov je boj proti korupcii

Aby nebola smrť dvoch mladých ľudí zbytočná, ostatní slušní ľudia potrebujú dokončiť ich prácu a začať čistiť našu spoločnosť od zavádzania, klamstiev, podvodov a aj od vrahov. Nuž a členovia iniciatívy OpenData.sk (a nie len oni, ale aj ktokoľvek ďalší) môžeme ešte konkrétne prispieť aj tým, že pomôžeme pre novinárov (a ďalších záujemcov) otvoriť čo najväčšie množstvo kvalitných údajov. Aby mohli svoju prácu robiť rýchlejšie a kvalitnejšie a tak nám ostatným pomohli v zlepšovaní celej spoločnosti ale aj zlepšovaní našich vlastných životov.

Výzva: Ak ste správcom nejakého informačného systému verejnej správy (či už ako "IT-čkár" alebo ako "vedúci"), ste dodávateľom takého systému (či už ako programátor, analytik, architekt, alebo aj obchodník), alebo takých ľudí poznáte, prípadne ste "len" nadšenec, ktorý chce pomôcť, prosím ozvite sa. Práce je dosť, zíde sa každá pomocná ruka. Ozvať sa môžete mailom (všeobecne na opendata<at>opendata.sk alebo súkromne na hanecak<at>opendata.sk), prípadne cez Facebook skupinu. Cieľom bolo, je a zrejme ešte dlho bude otvárať údaje. Dva či tri konkrétne námety sú pre ilustráciu načrtnuté nižšie.

Zároveň si dovolím dať do pozornosti aj tematicky veľmi blízku výzvu OZ Slovensko.Digital: "Nedávno nami otriasla násilná smrť novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Vo svojej práci sa venoval aj prepojeniam IT biznisu na politiku. V tomto momente ešte viac pociťujeme potrebu podporiť občiansku angažovanosť a zodpovedné konanie. Chceme podporiť každého člena IT komunity, úradníka alebo zamestnanca, ktorý disponuje informáciami dôležitými pre objasnenie nekalých praktík v štátnom IT, aby ich ohlásil na polícii alebo sa obrátil na naše občianske združenie." Celé znenie tu.

Ako človek a aj ako člen a zástupca komunity OpenData.sk vyjadrujem pozostalým úprimnú sústrasť. Budem a budeme sa snažiť, aby smrť Jána a Martiny nebola zabudnutá a zbytočná.

Neviem písať tak pekne ako napríklad Kristína Farkašová a tak pripájam odkaz na jej článok "Prežiť neprežiteľné".

Trochu viac zoširoka

Ako súvisia otvorené údaje s bojom proti korupcii? Pomôžem si citátom z "Tackling Corruption Together: How Open Data Can Help Fight Corruption":

Ak sú informácie o činnosti verejnej správy limitované, predstavuje to príležitosti pre skorumpovaných na zneužívanie verejných zdrojov pre obohacovanie seba samých. Na vybudovanie transparentnosti, zodpovednosti a dôvery vo vládu, medzinárodná zmena smerom k otvorenosti je nevyhnutná.

Publikovanie otvorených údajov predstavuje proaktívne zverejňovanie údajov, kedy verejná správa nečaká na "žiadosť o informácie", ale priebežne, bez žiadostí a bez zbytočného zdržania zverejňuje všetky údaje, ktoré vrámci svojej činnosti zozbierala (výnimkou sú utajované okolnosti a vo väčšine prípadov aj osobné údaje), pre všetkých, zadarmo a na akýkoľvek účel (samozrejme, legálny). Takéto zverejnenie dáva príležitosť komukoľvek byť "kontrolórom štátu". Vrámci hesla "slnko je najlepší dezinfekčný prostriedok" si hocikto môže "posvietiť" na hocičo o čom sú zverejnené informácie. (Je to tiež príležitosť byť efektívnym partnerom/spolupracovníkom úradníkov pre tých, ktorí chcú spoločnosti pomôcť aj inak než len zaplatením daní.)

V rozvoji publikovania a používania otvorených údajov je komunita v SR našťastie zajedno s oficiálnymi politikami štátu (myslím, že najmä vďaka tzv. Otvorenému vládnutiu / OGP a občianskej participácii). A za uplynulé roky má Slovensko aj výsledky:

Čo ďalej? Z hodnotenia Európskeho dátového portálu (EUDP) vyplýva, že takmer všetko už máme veľmi dobré, len samotné údaje akosi chýbajú. A na údaje treba najmä:

  1. ľudí: dátových kurátorov a ďalší IT aj nie-IT personál vo verejnej správe ale aj mimo nej, ktorí by vedeli ich otvoriť/zverejniť
  2. financovanie: ktoré pokryje tých ľudí a (poväčšine drobné či malé) úpravy existujúcich alebo novo vznikajúcich informačných systémov

Otváranie údajov je podstatnou časťou mnohých strategických dokumentov a úloh. Tu problém nie je.

Problémom nie sú ani peniaze: Na zlepšovanie štátneho IT išli (OPIS, ...) a ešte pôjdu (OPII, EVS, ...) miliardy, pričom na otvorené údaje treba len nepatrný zlomok z toho.

Ostávajú teda ľudia, tých je aktuálne málo. Ľudia, ktorí sa otváraniu údajov najmä chcú venovať. (Prípadné chýbajúce know-how nie je problém, pomôžeme doplniť, nie je to ťažké, keďže ďalším princípom otvorených údajov sú jednoduchosť a otvorené štandardy.)

Konkrétne príklady

Dva konkrétne príklady, ako by tu a dnes zlepšenie publikovania otvorených údajov mohlo výrazne pomôcť dokončiť prácu Jána Kuciaka:

PPA a Kataster

Citujem príspevok Adama Valčeka (tiež investigatívneho novinára):

V týchto dňoch prichádzame na to, prečo je verejná kontrola poľnohospodárskych dotácií taká náročná. Predstavte si, že chcete vedieť, komu patrí pole za vašim domom. Čo urobíte? Kliknite na katastrálnu mapu a za pár sekúnd to viete.

Ale čo urobíte, keď chcete vedieť, kto dostáva dotácie na toto pole? Ľahké a rýchle to rozhodne nie je. Je to svet, v ktorom sa ktastrálne územie volá „názov štvorca“, kde sa parcela volá „kultúrny diel“ a najmä, kde názov štvorcov nekopíruje názvoslovie obcií a miest na Slovensku.

Pole v Dvoriankach tak nehľadáte v Dvoriankach, ale v rámci „štvorca“, ktorý má úplne iný názov. Jednoduché vyhľadávanie neexistuje. Musíte si otvoriť pôdnu mapu, prepnúť na satelitné zobrazenie a porovnávať podľa terénu, kde cca. sa nachádza územie, ktoré preverujete. Keď to už máte a netrvá to krátko, musíte zistiť, súčasťou akého „kultúrneho dielu“ je hľadaná parcela.

V mape zistíte číslo tohto kultúrneho dielu a to zadáte do vyhľadávača na webe Poľnohospodárskej platobnej agentúry, aby ste sa konečne dozvedeli, kto a koľko dotácií zinkasoval.

Ak chcete hľadať širšie vzťahy, napríklad kto s kým susedí, musíte parcelu po parcele, štvorec po štvorci, kultúrny dielik po dieliku preverovať. Keď chcete zistiť, ktorá firma má koľko parciel — „kultúrnych dielov“, vlastne to nezistíte (také vyhľadávanie som zatiaľ nenašiel).

#opendata #allforjan

Toť silný argument pre riadne a rýchle otvorenie konkrétnych údajov z Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a Katastra. (A nie, vylepšenie iba existujúcich webových portálov a ich vyhľadávacích funkcií nestačí. Jeden z dôvodov je načrtnutý v nasledujúcom odstavci.)

Žiadosti o informácie môžu byť aj nebezpečné

V článku "Freedom of Information Law: Reporter’s Best Friend or Killer?" rozoberajú autori (Vlad Lavrov a Eva Kubaniova) možnosť, že sa o aktivitách a rozpracovanom článku Jána Kuciaka dozvedel objednávateľ vraha od verejných funkcionárov, ktorí spracúvali jeho žiadosti o informácie.

V tomto kontexte je proaktívne publikovanie otvorených údajov kľúčové: údaje ktoré sú voľne dostupné na webe netreba písomne žiadať a zároveň je pre štát výrazne ťažšie (a na základe princípov Open Data aj zbytočné) podrobne sledovať, kto čo sťahuje. Dá sa teda povedať, že čím viac údajov štát zverejní ako otvorené údaje, tým menšie riziko predstavuje práca s údajmi pre investigatívnych novinárov (alebo aj v menej kritickom kontexte: tým menšie riziko napr. pre start-upy, že ich nový biznis nápad bude predčasne prezradený).

Poznámky povedľa:

  • Obdobné platí, ak by Ján alebo iní pracovali s údajmi síce bez žiadosti, ale cez/na štátom prevádzkovaných portáloch. Zo záznamov v týchto portáloch sa totiž zvyčajne dá tiež veľmi dobre zrekonštruovať, kto čo zisťoval.
  • Proaktívne zverejňovanie otvorených údajov má výhody aj pre samotných úradníkov: šetrí im prácu pri vybavovaní "infožiadostí" a zároveň je napríklad výrazne ťažšie ich podozrievať, že vynášajú citlivé informácie o používateľoch údajov.
  • No labels