Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tu budeme koncentrovať materiály z rôznych akcií či stretnutí.

Materiály k participatívnej komunite Open Data ako podskupine PR Bratislava majú dedikovanú sekciu, keďže je to aktivita dlhodobého charakteru.