Child pages
  • OpenData.sk Meetup #16

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: domiesali sa nam cisla meetupov

kedy: 9.9.2020, 18:00
kde: Mestský Hostinec, Trenčín
pozvánka: https://www.facebook.com/groups/180824635305518

Program

Poznámky

Meetup sa konal po Alvaria OpenData workshope z ktorého sme sa voľne presunuli do Mestského hostinca. Tam sme už pokračovali neformálne, t.j. slidy sme vynechali, aktuálne diane v SR prebrali "z rýchlika" (TL;DR: veľa sa nedeje) a debatovali napr. o GDPR v kontexte aplikácií typu OznamyPresov.sk, keďže z času na čas sa nejaký osobný údaj vyskytne aj na úradnej tabuli a teda teba zabezpečiť súlad a nájsť balans.