Child pages
  • OpenData.sk Meetup #17

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: poznamky

...

Poznámky

TODO po akciiNa stretávke sme si prešli rekapituláciu zhruba 10-ročnej histórie otvorených údajov v SR a keďže sa často spomínal Prešov, tak sme boli na správnom mieste a vďaka tomu mali aj doplňujúce informácie od p. Hurnej z prvej ruky. Porozprávali sme sa aj o tom, ako sa darí projektom z 1. Šarišského hackathonu: mhdpresov.sk a oznamypresov.sk .