Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: ODN ma aktualne hope-page na adrese opendatanode.org
Info

Táto stránka popisuje staršiu proof-of-concept verziu Open Data Node, tzv. verziu 0.1.x . Aktuálne prebieha vývoj vrámci projektu COSMODE a najčerstvejšie informácie môžete nájsť na adrese:

http://opendatanode.org/

 

Informácie o implementácii projektu Open Data Node.

...