Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: aktualizacia k junu 2013

Startujeme stretnutia OPENDATA komunity V roku 2012 niektorí členovia (dobrý pojem?) iniciatívy OpenData.sk a ďalší občania Bratislavy sformovali participatívnu komunitu OpenData.

PK má pravidelné stretnutia v Komunitnom Centre YMCA, kazdý pondelok o 18:30 v YMCA.

Cieľom stretnutia bude zapojenie stretnutí je zapájanie sa do mechanizmu participativneho rozpočtu mesta Bratislava,   príprava projektov a verejného fóra, 

Mozme tam napriklad vymysliet projekty a podat ich na PR 2013, ktory ma deadline 1.11.2012 na podavanie projektov

 

 

verejných fór.