Child pages
 • e-democracy day, 27.11.2013

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

   • Od Marca 2012
   • Momentálne v 39 samosprávach
   • Dokopy 5380 podnetov:
    • 2304 Vyriešených
    • 1270 Neriešených
    • 923 nahlásené z aplikácie
   • konštantný užívateľov nárast užívateľov aj podnetov
   • Mobilná aplikácia ocenená 1. miestom v súťaži AppsRulezz.
   • je nutné zahrnúť sociálne siete (FB/twitter...)
   • snaha o vytvorenie lokálnej komunity : admin + dobrovoľníci
   • na webovej stránke prístupné štatistiky podľa jednotlivých miest a ďalších kategórií
   • rozdiely v prístupe samospráv od aktívneho (tlak napr. fb skupiny viď Bánovce?) až po úplné odmietnutie (napr. žilina = stop 3 dni pred nábehom)
   • spolupráca dohodnutá - ochotne nám pomôžu s projektom mapa zločinu, keďže sami vidia spojitosť s ich projektom
   • každoročne udeľujú cenu ZVMC - Zlaté vedro Milana Capáka za úspešnosť samospráv pri riešení podnetov a za komunikáciu s občanmi.

...