Child pages
  • Inspirujme se, 2013

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: opravena linka

...

P. Hutková (Geodetický a kartografický ústav) predstavila portál ZBGIS. Na portály sa dajú vyhľadať kraje, mestá, rieky, ... a dokonca aj rôzne objekty. Nie je však možné nájsť ulice. Prečo? Údaje o uliciach vlastní iný štátny subjekt a GKÚ ich (aspoň zatiaľ) nemôže použiť. Ja teda dúfam, že čoskoro môcť budú (viď článoček OpenData API nemusí byť nič špeciálne, ktorý sa zo šuplíka dostalo vďaka tejto konferencii).

...