Child pages
  • Scraper: Evidencia nehnuteľného majetku štátu v správe riadených organizácií kapitoly MF SR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: scraper: MF SR - nehnutelny majetok - prestal fungovat

...

Popis, motivácia

Tabuľkové údaje embednuté do PDF a XLS:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4733

https://www.finance.gov.sk/sk/verejnost/transparentnost/evidencia-nehnutelneho-majetku/

V slušnej forme by sa mohli zísť neziskovkám, o.z. a iným pri hľadaní priestorov na svoje fungovanie: ľahko nájsť nevyužitú štátnu budovu vo svojom okolí.