Child pages
  • Scraper: Avalanche statistics in SR

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Shady opravila

...

Popis, motivácia

Pri review https://classic.scraperwiki.com/tags/soit sme si všimli oznámenie "ScraperWiki Classic is going read-only.". Tento scraper script/dataset teda patrí medzi tie, ktoré by sme radi udržali v prevádzke aj po "zmrazení" ScraperWiki Classic.

...