Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: update k 2021/06

...

Info

Toto je draft zoznamu prioritných datasetov resp. "publikačného minima" pre samosprávu v SR. Pripomienky uvítame na Platforme Slovensko.Digital, v tejto Wiki alebo napr. Draft medzičasom zostarol, najčerstvejšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcich adresách:

Zoznam slúži aj ako inšpirácie pre odporúčania akčného plánu OGP 2017-2019 (#1, #2, #3) alebo úlohy vyplývajúce z NKIVS.

...