Child pages
  • Open Government Week 2017

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: pridane video prednasok

home: https://www.facebook.com/events/370470096722521/

program: https://trello.com/b/l7vKJhYZ/program-open-government-week-2017

  • celý Open Government Week: 6.-10.11.2017, Bratislava
  • otvorené informácie: 9.11.2017

Poznámky

TODO

Foto a video

Gallery
columns3

Aká je hodnota otvorených dát pre slovenskú spoločnosť?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=wVPO86Ia3uY

Verejnosť a tvorba zákonov

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=swdNkYdFgkA


Tip

Informácia ktorá odznela ako na tejto konferencii v Bratislave tak aj na Výroční konferenci Otevřená data ve veřejné správě 2017 v Prahe, deň po sebe:

Smart Cities bez Open Data nemá zmysel.