Child pages
  • Samospráva pre ľudí. Informácie, priestory, peniaze. 2018

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

home page: http://utopia.sk/konferencia
kde: Hlohovec
kedy: 20.-22.4.2018

Poznámky

po akcii