Child pages
  • Pracovná skupina pre Otvorenú samosprávu (na ktorej PK Open Data participuje)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vrámci Participatívneho rozpočtu mesta Bratislava sme v roku 2012 podali dva projekty:

Pracovná skupina bola ustanovená, zápisy z jej stretnutí sú zatiaľ v neverejnej časti Wiki - viď blog príspevok "Ako je na tom participatívna komunita OpenData a jej projekty" zo dňa 3.7.2013 .

  • No labels