Child pages
  • slovensko.digital 2016/01/14
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Keďže sa problematika Slovensko.Digital prekrýva aj s témami Open Data, bol som na prvej stretávke komunity. Prvým cieľom stretnutia bolo ozrejmiť históriu, aktuálny stav a budúcnosť iniciatívy.

Jano Suchal sa ujal slova ako prvý a hovoril o začiatkoch a prvých úspechoch iniciatívy, napr. pozastavenie nákupu zrejme duplicitných elektronických kartičiek alebo nomináciu do ITAS Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy. V ITAS tejto Rade si iniciatíva dala za cieľ zabezpečiť posudzovanie projektov verejnosťou pred obstarávaním.

Ľubor Illek potom okrem iného doplnil, že je dôležitá participácie všetkých občanov, nie len IT-čkárov. A pod heslom "spravme si to sami" poukázal na to, že s Open Data a Open API môže komunita, ale aj jednotlivci, neziskovky či firmy sami tvoriť "štátne služby", portály a iné pomôcky pre občanov.

Michal Truban skonštatoval, že problémov je mnoho a na veľa úrovniach. Iniciatívu Slovensko.Digital teda čaká mnoho práce a preto je aktuálny cieľom zabezpečiť jej fungovanie aspoň "na pár rokov". Pracuje sa teda na založení občianskeho združenia a získavaniu financií pre "full-time core team", ktorého členmi budú Ľubor Illek, Jano Hargaš a Jano Suchal. Financovanie je zo súkromných zdrojov (Web Support, EEA, ...), ďalšiu časť získa OZ pomocou fund-raisingu. Hlavnou náplňou OZ Slovensko.Digital bude:

  1. organizácia komunity
  2. koordinácia a podpora iných NGO a watchdogov
  3. ukazovať štátu, že "to sa dá"

Gabo Lachmann pomenoval základné charakteristiky Slovensko.Digital:

  1. participáciu
  2. princíp otvorenosti
  3. konštruktívny prístup

Za účel komunity tiež považuje vzdelávanie samých seba a následne posúvanie znalostí medzi členov komunity. Slovensko.Digital chce udržať neformálne (ale to si netreba zamieňať s neporiadkom).

Druhým a hlavným cieľom stretnutia bolo spoznať sa navzájom a zodpovedať aspoň na niektoré otázky:

Jedna z otázok bola napr. "ako môžu pomôcť bežní pešiaci?" Podľa Ľubora sú pešiaci najdôležitejší: každý spraví nejakú drobnú vec a vďaka koordinácii v komunite spravíme dokopy veľa. Dôležité je tiež "dať pár grošov" na chod OZ alebo napríklad dohliadanie na dodržiavanie zákonov na svojich pôsobiskách a projektoch: V SR totiž máme aj oproti západu niektoré veľmi dobré zákony, výnosy či regulácie, len sa v praxi často nedodržiavajú. Ak teda niekto z nás pôsobí na nejakom štátnom projekte, môže sám tlačiť na ich dodržiavanie. Prípadne môže verejne poukázať na nedodržiavanie - koniec koncov veľa nehrozí ("Vyhodia vás? A čo? Hneď zajtra vás niekto zamestná").

Ďalšia z otázok smerovala k tomu, či chce Slovensko.Digital v SR replikovať americký 18F team. Odpoveď je, že ako inšpirácia je to veľmi dobré ale začleniť sa do štruktúr verejnej správy zatiaľ nie je v pláne. V prípade, že by "komunita mala výtlak", môžeme uvažovať napr. aj o založení IT kooperatívu, ktorý by sa uchádzal o dodávky štátneho IT.

A ako chce OZ zamedziť tomu, aby sa samé pridalo ku kradnutiu? Transparentnosť bola spomenutá ako jeden zo základných princípov fungovania OZ, treba teda sledovať "Slovensko.Digital v číslach" a pýtať sa, ak tam niečo chýba. Chýbajúce informácie budú vnímané ako "bug".

Nuž a čím sa Slovensko.Digital líši od iných predchádzajúcich iniciatív? Kým napríklad SOIT zapojil do problematiky štátneho IKT za ostatné roky rádovo desiatky ľudí, Slovensko.Digital na platforme už teraz zapojilo stovky.

Na záver jeden odpočutý námet na "fund-raising merchandise": Nálepka "robím zápisy pre Slovensko.Digital" ktorú si môžu nalepiť na notebook tí, ktorí sa zúčastňujú stretnutí ohľadom štátnych informačných systémov. (smile)

Peter Hanečák, 18.1.2016

  • No labels