Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Team

Potrebné know-how poskytnú odborníci z Open Source komunity pracujúci v rôznych organizáciách. Projekt dnes prebieha pod záštitou organizácií - Aliancia Fair Play, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie , OZ Utopia . Pracovná skupina OpenData priebežne hľadá ďalších odborníkov. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na adrese opendata(zavináč)opendata.sk . Pracovná skupina spolupracuje podľa princípov Wikinomics.

Riešenie

Riešenie projektu Open Data by malo byť distribuované a umiestnené u každého poskytovateľa informácií. Pre malých poskytovateľov bude zriadená služba hostovania riešenia.

Vzhľadom na to, že riešenie je určené jednak pre veľké organizácie ako ministerstvá a zároveň pre malé organizácie ako obce je nevyhnutné nastaviť licenčné podmienky na nulu. Riešenie by malo byť postavené na Open Source (OSS) technológiách a využívať medzinárodne definované štandardy pre výmenu informácií o poskytovaných dátach a zároveň využiť veľký potenciál silnej slovenskej Open Source komunity, ktorá touto cestou ponúka svoju pomocnú ruku v čase krízy.

Ciele projektu

Sú:

 • zadefinovať formáty a Open Source technológiu pomocou ktorej by inštitúcie mohli efektívne poskytovať dáta - vytvoriť pilotnú implementáciu,
 • propagácia myšlienky zdieľania verených informácií medzi občanmi a štátnymi inštitúciami a inštitúciami medzi sebou
 • podpora tretieho sektoru v budovaní riešení nad týmto riešením,
 • vytvoriť prototyp súborného katalógu,
 • vytvoriť prototyp dátového skladu (DWH) určeného na zber, spracovanie a ukladanie metadát o dátach poskytovaných inštitúciami,
 • vybudovať reportovaciu vrstvu nad dátami pre komfortné vytváranie reportov a modelovanie dát pomocou webového grafického rozhrania,
 • legislatívne dosiahnuť publikovanie dát generovaných verejným sektorom pod licenciou Creative Commons
 • spropagovať myšlienku využívania Open Source riešení v štátnej správe
 • spustiť "supportné centrum" pomáhajúce budúcim používateľom systému integrovať ho s ich systémami

 

Blogy

V nadväznosti na ostatný blog post zo série "Porovnania s inými" (za jún 2015) dnes ponúkam po dvoch rokoch aktualizáciu porovnania Slovenska s niekoľkými ďalšími krajinami pokiaľ ide o počet zverejnených datasetov. Počty datasetov nie je úplne presná či všeobjímajúca metrika, ale ako čiastkový indikátor poslúži (nie je dataset ako dataset, niektoré sa dajú použiť viac a na dôležitejšie veci, iné menej, ale to sa tiež ťažko meria - ale ak datasetov pribúda, zvyčajne je to dobre).…
15.11.2016 sme vypustili novú verziu Open Data Node http://opendatanode.org/ (ODN) 1.6.0 . Tzv. Release Notes sú dostupné na adrese: https://github.com/OpenDataNode/open-data-node/releases/tag/ODN_v1.6.0 https://github.com/OpenDataNode/open-data-node/releases/tag/ODN_v1.6.0 Release obsahuje drobné nové funkcie (tzv. DPU pre ETL časť: e-t-excelToCSV na extrakciu údajov z XLS súborov a q-sparqlAsk na validáciu Linked Data) a niekoľko bugfixov (v takmer všetkých častiach ODN,…
Naposledy som o Open Data Node (ODN) v tejto Wiki písal 1.3.2016 o verzii 1.2.4 . Odvtedy sme vypustili aj ďalšie nové verzie: 1.4.2016: ODN 1.2.5 http://opendatanode.org/open-data-node-version-1-2-5/ 24.5.2016: ODN 1.3.0 http://opendatanode.org/open-data-node-version-1-3-0/ 1.6.2016: ODN 1.4.0 http://opendatanode.org/open-data-node-version-1-4-0/ 1.8.2016: ODN 1.5.0 http://opendatanode.org/open-data-node-version-1-5-0/ Použitie ODN a ďalších výstupov projektu COMSODE vrámci data.gov.…
Aby sme mali pokope zoznam datasetov, ktorých zverejnenie považujeme za dôležité, zriadil som tzv. "wish list": https://github.com/OpenDataSk/SK-Dataset-WishList/issues https://github.com/OpenDataSk/SK-Dataset-WishList/issues Toť aby bol operatívne k nahliadnutiu zoznam a k jednotlivým položkám aj nejaké zdôvodnenie. Zíde sa v prípade stretávania sa s úradníkmi či politikmi alebo na inšpiráciu. A tiež aby sme nezabudli, že už sme niekoho niekedy niečo pýtali. Na začiatok som tam popridával napr.…


 

 

Stretávka komunity: 26.9.2018 o 18:00 v Bratislave, viď OpenData.sk Meetup #13

 

 • No labels

2 Comments

 1. OpenData v médiách: http://www.24hod.sk/zmodernizovana-verejna-sprava-aj-na-slovensku-cl139366.html:

  V kontexte zapojenia občanov do správy vecí verejných vyzval minister financií Ivan Mikloš odbornú i laickú verejnosť na diskusiu o konkrétnych spôsoboch zvýšenia efektívnosti informatizácie verejnej správy. Mimovládne občianske združenia Aliancia Fair-play, Spoločnosť pre informačné technológie a Utópia vytvorili už pred niekoľkými týždňami neformálnu koalíciu, ktorá chce vláde ponúknuť konkrétne riešenia pre zvýšenie kvality a dostupnosti verejných informácií. Všetky informácie k iniciatíve bude zverejňovať na stránke www.opendata.sk.

 2. A.Williams upozornil na zaujímave meteríaly na vládnom webe Kandskej provinci British Columbia týkajúce sa Government 2.0, Open Data, zapojenia občanov a vyuźitia soc. sietí. Zapracoval som to do stránky o Goernment 2.0 na Wikinomics

  Dobrým ilustratívnym príkladom je prístup lokálnej vlády v kandskej provinci British Columbia.
  Dali si za cieľ dosiahnuť maximálne zapojenie občanov (citizens engagement).

  Definujú 3 základné princípy:

  1. Empower citizens to create value from open government data.
  2. Save citizens’ time in their interaction with government and make it easier to access better quality services.
  3. Encourage collaboration in the public service because it is integral to delivering quality service to citizens.

  Podporujú úradnikov vo vyuźívaní sociálnych sietí pri komunikácii s občanmi.
  Materiály sú prístupné na tejto stránke: http://www.gov.bc.ca/citz/citizens_engagement/index.html - vpravo (links) a zaujímavé su všetky, napr.aj ten kde ministerstvo popisuje úradníkom ako používať soc. media v kontakte s občanmi (popisuje použitie - nezakazuje!).
  Koncepčný materiál je tu: http://www.gov.bc.ca/citz/citizens_engagement/gov20.pdf