Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Team

Potrebné know-how poskytnú odborníci z Open Source komunity pracujúci v rôznych organizáciách. Projekt dnes prebieha pod záštitou organizácií - Aliancia Fair Play, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie , OZ Utopia . Pracovná skupina OpenData priebežne hľadá ďalších odborníkov. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na adrese opendata(zavináč)opendata.sk . Pracovná skupina spolupracuje podľa princípov Wikinomics.

Riešenie

Riešenie projektu Open Data by malo byť distribuované a umiestnené u každého poskytovateľa informácií. Pre malých poskytovateľov bude zriadená služba hostovania riešenia.

Vzhľadom na to, že riešenie je určené jednak pre veľké organizácie ako ministerstvá a zároveň pre malé organizácie ako obce je nevyhnutné nastaviť licenčné podmienky na nulu. Riešenie by malo byť postavené na Open Source (OSS) technológiách a využívať medzinárodne definované štandardy pre výmenu informácií o poskytovaných dátach a zároveň využiť veľký potenciál silnej slovenskej Open Source komunity, ktorá touto cestou ponúka svoju pomocnú ruku v čase krízy.

Ciele projektu

Sú:

 • zadefinovať formáty a Open Source technológiu pomocou ktorej by inštitúcie mohli efektívne poskytovať dáta - vytvoriť pilotnú implementáciu,
 • propagácia myšlienky zdieľania verených informácií medzi občanmi a štátnymi inštitúciami a inštitúciami medzi sebou
 • podpora tretieho sektoru v budovaní riešení nad týmto riešením,
 • vytvoriť prototyp súborného katalógu,
 • vytvoriť prototyp dátového skladu (DWH) určeného na zber, spracovanie a ukladanie metadát o dátach poskytovaných inštitúciami,
 • vybudovať reportovaciu vrstvu nad dátami pre komfortné vytváranie reportov a modelovanie dát pomocou webového grafického rozhrania,
 • legislatívne dosiahnuť publikovanie dát generovaných verejným sektorom pod licenciou Creative Commons
 • spropagovať myšlienku využívania Open Source riešení v štátnej správe
 • spustiť "supportné centrum" pomáhajúce budúcim používateľom systému integrovať ho s ich systémami

 

Blogy

V rokoch 2017 až 2019 realizoval ÚSV ROS http://www.minv.sk/?ros projekt "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík". Jeho súčasťou bol aj projekt participatívneho rozpočtu pre Mesto Hlohovec, na ktorom spolupracoval aj Mestský úrad v Hlohovci a OZ Utopia. Vrámci projektu participatívneho rozpočtu boli realizované aj aktivity ohľadom zverejňovania otvorených údajov. Zverejňovanie započalo plánom,…
Dva predchádzajúce príspevky na tému ortofoto vo Viedni a Prahe ma priviedli k napísaniu krátkeho hrubého sumáru ohľadom toho, ako sme na tom s ortofoto v podobe otvorených údajov v SR: naďalej chceme niečo už je, ... ..., ale nie je to ešte úplne ono Naďalej chceme Niektoré argumenty komunity resp. možných budúcich používateľov si osvojil aj štát a zverejňovanie údajov je: širšou prioritnou témou napr. v NKIVS http://www.informatizacia.…
V roku 2015 zverejnila Viedeň na svojom Open Data portáli ortofoto pod licenciou CC-BY-3.0-AT (viď starší príspevok). V roku 2019 zverejnila ortofoto v podobe otvorených údajov aj Praha: URL: http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata/468E977C-DE78-480D-B3D9-43A19BF1CD77 http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata/468E977C-DE78-480D-B3D9-43A19BF1CD77 licencia: CC-BY-SA-4.0 (referencia - PDF http://www.geoportalpraha.cz/uploads/assets/clanky/poskytovani-dat/pravidla_poskytovani_dat_2015.…
274988main_battery1_346x260.jpgKeďže sa v SR v súčasnosti rozbieha činnosť dátových kancelárií a dátových kurátorov (viď povedzme položku "Zriadenie dátovej kancelárie vo verejnej správe" v Národnáňej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS) https://trello.com/c/6S6LBF2S/62-zriadenie-d%C3%A1tovej-kancel%C3%A1rie-vo-verejnej-spr%C3%A1ve), tak o.i. vyvstala drobná praktická otázka, čo si má čerstvý nový dátový kurátor, alebo laik, predstaviť pod pojmom "čistenie dát"?…


 

 

Stretávka komunity: 7.3.2020 o 15:00 v Bratislave, viď OpenData.sk Meetup #16

 

 • No labels

2 Comments

 1. OpenData v médiách: http://www.24hod.sk/zmodernizovana-verejna-sprava-aj-na-slovensku-cl139366.html:

  V kontexte zapojenia občanov do správy vecí verejných vyzval minister financií Ivan Mikloš odbornú i laickú verejnosť na diskusiu o konkrétnych spôsoboch zvýšenia efektívnosti informatizácie verejnej správy. Mimovládne občianske združenia Aliancia Fair-play, Spoločnosť pre informačné technológie a Utópia vytvorili už pred niekoľkými týždňami neformálnu koalíciu, ktorá chce vláde ponúknuť konkrétne riešenia pre zvýšenie kvality a dostupnosti verejných informácií. Všetky informácie k iniciatíve bude zverejňovať na stránke www.opendata.sk.

 2. A.Williams upozornil na zaujímave meteríaly na vládnom webe Kandskej provinci British Columbia týkajúce sa Government 2.0, Open Data, zapojenia občanov a vyuźitia soc. sietí. Zapracoval som to do stránky o Goernment 2.0 na Wikinomics

  Dobrým ilustratívnym príkladom je prístup lokálnej vlády v kandskej provinci British Columbia.
  Dali si za cieľ dosiahnuť maximálne zapojenie občanov (citizens engagement).

  Definujú 3 základné princípy:

  1. Empower citizens to create value from open government data.
  2. Save citizens’ time in their interaction with government and make it easier to access better quality services.
  3. Encourage collaboration in the public service because it is integral to delivering quality service to citizens.

  Podporujú úradnikov vo vyuźívaní sociálnych sietí pri komunikácii s občanmi.
  Materiály sú prístupné na tejto stránke: http://www.gov.bc.ca/citz/citizens_engagement/index.html - vpravo (links) a zaujímavé su všetky, napr.aj ten kde ministerstvo popisuje úradníkom ako používať soc. media v kontakte s občanmi (popisuje použitie - nezakazuje!).
  Koncepčný materiál je tu: http://www.gov.bc.ca/citz/citizens_engagement/gov20.pdf