Child pages
  • Samospráva pre ľudí. Informácie, priestory, peniaze. 2018
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

home page: http://utopia.sk/konferencia
kde: Hlohovec
kedy: 20.-22.4.2018

Poznámky

po akcii

  • No labels