Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Tu budeme koncentrovať materiály z rôznych akcií či stretnutí.

Materiály k participatívnej komunite Open Data ako podskupine PR Bratislava majú dedikovanú sekciu, keďže je to aktivita dlhodobého charakteru.

  • No labels