Child pages
  • INFORMATIZÁCIA - Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (2016)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

1 Comment

  1. Dokument prijatý vládou, ktorý o.i. definuje ako priority aj Open Data a Open API.

    Kópia:

    Ďalšie referencie: