Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V rokoch 2017 až 2019 realizoval ÚSV ROS projekt "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík". Jeho súčasťou bol aj projekt participatívneho rozpočtu pre Mesto Hlohovec, na ktorom spolupracoval aj Mestský úrad v Hlohovci a OZ Utopia. Vrámci projektu participatívneho rozpočtu boli realizované aj aktivity ohľadom zverejňovania otvorených údajov. Zverejňovanie započalo plánom, ktorého súčasťou bolo spustenie katalógu otvorených údajov a následné postupné pridávanie automatizovane zverejňovaných datasetov (autonmatizovane = pravidelnou replikáciou z back-end systému).

Medzi zverejnenými údajmi je aj programový rozpočet mesta, keďže je dôležitým vstupom pre participáciu občanov. A aby sme občanom uľahčili preskúmavanie rozpočtu, boli pripravené aj jeho vizualizácie:

Základný prehľad rozpočtu sú plánované výdavky zoskupené podľa aktivity formou rozklikávacieho rozpočtu alebo tzv. "sankey diagramu":

Podľa použitej klasifikácie je možné jednotlivé položky rozpočtu rozkliknúť do nižšej úrovne a získať tak prehľad o tom, ako sa celkový rozpočet "rozmieňa" na menšie časti. Pre zvolený pohľad je potom možné aj stiahnuť údaje vo formáte CSV. (Pozor, toto sú sumárne údaje pre práve zobrazenú vizualizáciu. Po získaní základného prehľadu sa potom občan môže "vrhnúť" aj na úplne presné dáta stiahnuté rovno z portálu mesta, kde sú údaje s presnosťou na konkrétne položky.)

Okrem klasifikácie podľa aktivity sú k dispozícii aj rôzne ďalšie, napr. ekonomická klasifikácia, stačí si vybrať vľavo v menu:

A po rozkliknutí môžeme ísť hlbšie:

  • bežné výdavky:
  • tovary a služby:

Pár technických detailov:

  • na vizualizáciu je použitá služba OpenSpending.org
  • údaje mesta vo formáte JSON sú skriptom sťahované, rozdelené po rokoch a konvertované do formátu Fiscal Data Package (CSV so samotnými údajmi a JSON s metaúdajmi a mapovaním)
  • po importe sú pripravené základné vizualizácie (viď linky v úvode), každý si však môže dáta preklikať "po svojom" a pripraviť aj iné typy vizualizácií
  • vytvorené vizualizácie je potom možné aj ďalej zdieľať či vkladať do ďalších stránok

A čo ďalej? Určite udržiavať vizualizácie aktuálne a prípadne priniesť viac. Napr. využiť to, že programové rozpočty už zverejňuje viac obcí a teda spustiť klon služby CityVizor.cz aj pre Slovensko (CityVizor je Open Source).

Peter Hanečák
  • No labels