Zoznam odporúčaní a špecifikácií, ktoré sme vypracovali, pomohli vypracovať alebo ktoré skrátka považujeme za relevantné: