Scraper: Brno, Sever - Severník

Morph.iohttps://morph.io/soit-sk/brno_sever_severnik
GitHubhttps://github.com/soit-sk/brno_sever_severnik
stav

(warning) funkčný, ale ...

TODO(warning) ... chýbajú údaje za rok 2015, viď https://github.com/soit-sk/brno_sever_severnik/issues/1

Popis, motivácia

Prehľad dokumentov z webu mesta Brno Sever, časť o mesačníku Severník.