Scraper: Brno, Sever - Spotřeba vody

Morph.iohttps://morph.io/soit-sk/brno_average_daily_water_consumption_in_liters
GitHubhttps://github.com/soit-sk/brno_average_daily_water_consumption_in_liters
stav(tick) funkčný

Popis, motivácia

Pri review https://classic.scraperwiki.com/tags/soit sme si všimli oznámenie "ScraperWiki Classic is going read-only.". Tento scraper script/dataset teda patrí medzi tie, ktoré by sme radi udržali v prevádzke aj po "zmrazení" ScraperWiki Classic.