Poznámky z jednotlivých kôl Open Scraper Challange, na ktorých sa podieľalo OpenData.sk:

"Home page" pre Challage ako taku je tu:

Open Scraper Challenge