Team

Potrebné know-how poskytnú odborníci z Open Source komunity pracujúci v rôznych organizáciách. Projekt dnes prebieha pod záštitou organizácií - Aliancia Fair Play, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie , OZ Utopia . Pracovná skupina OpenData priebežne hľadá ďalších odborníkov. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na adrese opendata(zavináč)opendata.sk . Pracovná skupina spolupracuje podľa princípov Wikinomics.

Riešenie

Riešenie projektu Open Data by malo byť distribuované a umiestnené u každého poskytovateľa informácií. Pre malých poskytovateľov bude zriadená služba hostovania riešenia.

Vzhľadom na to, že riešenie je určené jednak pre veľké organizácie ako ministerstvá a zároveň pre malé organizácie ako obce je nevyhnutné nastaviť licenčné podmienky na nulu. Riešenie by malo byť postavené na Open Source (OSS) technológiách a využívať medzinárodne definované štandardy pre výmenu informácií o poskytovaných dátach a zároveň využiť veľký potenciál silnej slovenskej Open Source komunity, ktorá touto cestou ponúka svoju pomocnú ruku v čase krízy.

Ciele projektu

Sú:

  • zadefinovať formáty a Open Source technológiu pomocou ktorej by inštitúcie mohli efektívne poskytovať dáta - vytvoriť pilotnú implementáciu,
  • propagácia myšlienky zdieľania verených informácií medzi občanmi a štátnymi inštitúciami a inštitúciami medzi sebou
  • podpora tretieho sektoru v budovaní riešení nad týmto riešením,
  • vytvoriť prototyp súborného katalógu,
  • vytvoriť prototyp dátového skladu (DWH) určeného na zber, spracovanie a ukladanie metadát o dátach poskytovaných inštitúciami,
  • vybudovať reportovaciu vrstvu nad dátami pre komfortné vytváranie reportov a modelovanie dát pomocou webového grafického rozhrania,
  • legislatívne dosiahnuť publikovanie dát generovaných verejným sektorom pod licenciou Creative Commons
  • spropagovať myšlienku využívania Open Source riešení v štátnej správe
  • spustiť "supportné centrum" pomáhajúce budúcim používateľom systému integrovať ho s ich systémami

 

Blogy

Niektoré blogy nájdete na portáli OpenData.sk .


 

 

Stretávka komunity: 7.3.2020 o 15:00 v Bratislave, viď OpenData.sk Meetup #16