V dňoch 8. a 9.8.2019 sa v Bratislave konala konferencia "Samospráva pre ľudí", na ktorej sa stretli ľudia zo samospráv, štátnej správy a aj občania, či už z neziskoviek, neformálnych združení alebo skrátka len ľudia. Konferenciu organizovalo OZ Utopia, spolu s USV ROS a Mestom Hlohovec.

Hlavnou témou konferencie bola participácia v samospráve. Program bol rozdelený na (nie veľmi participatívne) bloky prednášok a worshopy (kde už sme participovali). Prednáškami sme pripravovali pôdu pre neskoršie workshopy:

V kontexte komunity OpenData.sk sa v tomto sumáre zameriam na tie časti konferencie, ktoré sa dotýkali témy údajov.

Prednášky

Ja (Peter Hanečák/OZ Utopia, autor tohto článku) som v sérii prednášok na úvod jednotlivých dní konferencie či začiatok workshopov prezentoval či už všeobecne tému otvorených údajov ako takú alebo konkrétne publikačné minimum pre samosprávu, čo je jedna z aktuálnych "horúcich" aktivít. Ak mám z prednášok niečo vyzdvihnúť, tak:

Prednášky: 201908-Utopia-01-uvod-preco.pdf, 201908-Utopia-02-data_v_samosprave.pdf, 201908-Utopia-03-publikacne_minimum-preco.pdf, 201908-Utopia-04-publikacne_minimum-stav.pdf

Peter Kulich/Slovensko.Digital predstavil tému Open API a aj to, ako súvisí so samosprávou. Open API má dopomôcť k vyššej konkurencii a inovatívnosti v eGov riešeniach a teda priniesť občanom kvalitné eGov riešenia rýchlejšie a lacnejšie. Slovensko.Digital sa v téme angažuje napr. na pôde pracovnej skupiny "Lepšie dáta" (podskupina "GW/API menežment", funguje pod hlavičkou vicepremier.gov.sk), komunikuje s NASES a ďalšími OVM, sieťuje verejnú správu a firmami a neziskovkami, atď. Keďže aj obce a mestá sú súčasťou eGov, tak sa téma dotýka aj ich, dokonca v dvoch rovinách: ako poskytovatelia (keďže sú súčasťou verejnej správy) ale aj ako používatelia (keďže sami využívajú niektoré eGov služby, napr. elektronické schránky, služby Katastra a pod.).

Prednáška: OpenAPI_samospráva.pdf

Mariana Hurná/Mesto Prešov prezradila niekoľko "tajných" receptov z Open Data kuchyne Prešova:

Prezentácia: 2019_Presov_BRATISLAVA_samoprava.pdf

Lucia Lacika/USV ROS ozrejmila, ako súvisí participácia a otvorené údaje z tzv. OGP (Iniciatíva pre otvorené vládnutie) a predstavila niekoľko zahraničných príkladov toho, čo môže vzísť zo spolupráca medzi verejnou správou a verejnosťou o.i. na základe otvorených údajov.

Worshopy

Využitie otvorených údajov v samospráve

TODO

Publikačné minimum

TODO

Peter Hanečák
15.9.2019, TBC