Child pages
 • CeDEM 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

čo: konferencia CeDEM 2014
kde: Krem, Rakúsko
kedy: 21.-23.5.2014

homepage: http://www.donau-uni.ac.at/en/department/gpa/telematik/edemocracy-conference/edem/vid/19486/index.php?URL=/en/department/gpa/edemocracy-conference/19486&cursor=1
program: http://www.donau-uni.ac.at/imperia/md/content/department/gpa/zeg/dokumente/cedem14_program_final.pdf

fotky: https://www.flickr.com/photos/e-governance/
videá: http://www.youtube.com/playlist?list=PLhw-Eh6eHQ_4hM2rl-74alrQuo5CvpV9p

Krátke zhrnutie

Na konferencii sa zúčastnilo okolo 136 ľudí, odhadom väčšina z akademici z rôznych kútov sveta (Európy, Ázie, Afriky aj Ameriky).

Prezentované boli rôzne vedecké a výskumné práce na témy e-demokracia, e-voting, otvorené údaje, transparentnosť, otvorená inovácia, občianska participácia atď.

Veľmi zaujímavé boli aj tzv. keynotes od Jeanne Holm na tému Open Data (v USA ale aj celkovo) a Philippa Müllera ohľadom širších súvislostí a potrebe myslenia v širších súvislostiach (o.i. položil množstvo rétorických otázok) a následná krátka debata.

Trošku ucelenejšia reportáž je potom k dispozícii na portáli OpenData.sk: http://opendata.sk/liferay/o-nas/-/asset_publisher/wc7L/blog/cedem-2014 .


Nasleduje pár nesúrodých útržkov vypočutých na konferencii Petrom Hanečákom ktoré ho zaujali a ktoré možno zaujmú aj ďalších, aj keď sú vytrhnuté z kontextu a možno aj odpočuté či zapísané zle. (smile)

Úvod

 • spoluorganizátor Peter Parycek spomenul, že sa konferencie zúčastňuje 136 ľudí z rôznych kútov sveta

Keynotes

Alexander Gerber: Scientific Citizenship

 • vedci nie sú volení ...

  • ... a používajú jazyk, ktorému bežní ľudia veľmi nerozumejú ...
  • ... takže čím ďalej tým menej ľudí verí vedcom a verí tomu, že veda vie vyriešiť (ich) problémy
  • to je problém
  • a napr. ani Open Access nie je ten jediný či najlepší nástroj, ktorý by to vyriešil

 • debata o GMO prišla neskoro:
  • výskum už bol vykonaný, GMO produkty už boli na pultoch predajní
  • debata teda už nemohla reálne a výrazne ovplyvniť GMO výskum
 • napr. prezidentské debaty v USA o vede a výskume:
  • položených bolo 2075 otázok

  • len 6 bolo o globálnom otepľovaní

  • pre porovnanie: 3 boli o UFO

 • vo svete hladujú milióny ľudí, ďalšie milióny umierajú na triviálne choroby - aktuálny výskum veľmi nereflektuje tieto problémy
 • možný záver: priblížiť sa ľudom, hovoriť s nimi, riešiť ich problémy
  • treba napr. otvoriť celý výskum, nie len jeho výsledky
  • napr. blogovaním, tweetovaním, atď.

Mohamed El-Sioufi: (E)ngaging Communities through Global Thinking for Local Actions

 • vo svete existujú mestá duchov postavené vládami, kde nebýva nik ale je v nich miesto pre 500 miliónov ľudí
 • ale 1 miliarda ľudí žije v slumoch
 • t.j. aktuálna ponuka neodpovedá na dopyt
  • lebo napr. ubytovanie je postavené 70 km od mesta a cena dopravy prevyšuje príjmy ľudí, pre ktorých bolo ubytovanie určené
 • treba napr. viac participácie, len vláda a len odborníci nestačia

Philipp Müller: Statehood, the Deep Web and Democracy

 • svoju prezentáciu podoprel dvomi historickými paralelami:
  • pred zhruba 40 000 rokmi prišli homo sapiens do končín okolo horného Dunaja (kde má dnes Philipp svoju farmu) a stretli neandrtálcov, vďaka čomu sa dostali do styku s novými technológiami: jaskynné maľby, sochárstvo a hudba
  • ako dieťa studenej vojny považuje za potrebné, aby sme uplatňovali "big picture thinking", t.j. aby sme si uvedomovali čo sa okolo nás deje a aby sme naozaj premýšľali nad tým, čo a ako robíme
 • spomenul potom aj ďalšie vplyvy:
 • následne kládol množstvo otázok ...
 • ... základnou otázkou je, nakoľko rozumieme aktuálnej štruktúre Internetu?
  • čo s takýmto Internetom vieme urobiť?
  • ako môžeme ovplyvniť či zmeniť túto architektúru?
 • čo znamená myslieť vo väčšom?
  • štát nie je historický a nemenný fakt: ľudia pred 40 000 rokmi nemali štát
   • rodiny, kmene, mestské štáty, ...
   • národnosť je kultúrny artefakt, vznikol cca v 18. storočí
   • obdobne kapitalizmus
  • technológia obdobne: ľudia pred 40 000 rokmi mali k dispozícii iné technológie
 • je na Internete možná priama demokracia?
  • Internet nie je a ani by nemal byť členskou organizáciou
 • posúvame sa do veku Cloud-u
  • ale pozor na firmami tlačené buzzwordy a vízie
 • posúvame sa tiež do veku Otvoreného vládnutia
  • "Open Government is dead, long live Cloud Governance"
  • je to viac o procesoch než o pozíciách
  • post-Snowden éra: pokusy napr. o "národný internet" sú jednou z možných odpovedí, ale zrejme nie tou správnou
 • Kevin Kelly: New Rules for the New Economy
  • Smart City je len marketing IBM, ktorý odkopíroval túto knihu
 • čakajú nás teda dialógy na týchto päť hlavných tém:
  • Cloud
  • Big Data
  • mobile/internet of things/evernet
  • social media
  • cybersecurity

Jeanne Holm: Open Data


 • Jeanne pracuje na zverejňovaní otvorených údajov v NASA ale aj v ostatných amerických inštitúciách, vrátane Bieleho domu
  • o.i. je aj tzv. Open Data Evangelist
 • dnes sa dejú zmeny, otvorené údaje sú jednou zo zmien
 • posúvame sa k neštrukturovaným údajom, keďže ich objem narastá rýchlejšie
 • NASA bola pri svojom vzniku vlastne založená na dnešných Open Data princípoch: zdieľať otvorene a voľne údaje ktoré nazhromaždia
 • dnes NASA:
  • proaktívne publikuje údaje
  • zasadzuje sa za Open Science
  • implementujú a publikujú Open Source (len za uplynulý rok zhruba 1000 nových nástrojov)
  • sú na sociálnych sieťach (o.i. aj tweetujú doslovne z vesmíru)
  • organizujú App Challenges
  • venujú sa gammification (viď napr. ich hru "Be A Martian" hrá 26 miliónov ľudí a pomáhajú tak hľadať perspektívne miesta na ďalší výskum Marsu)
 • Project Open Data
  • Open Source
  • na GitHub-e
   • tam preposielajú aj akúkoľvek kritiku, ako "issue" - aby sa veci riešili
  • občania môžu navrhovať zmeny, vedie sa s nimi dialóg
  • team agilne, v zhruba trojtýždňových releasoch vypúšťa vylepšenia
 • data.gov včera (21.5.2014) oslávilo piate narodeniny - viď Five Years of Open Data—Making a Difference
 • americká vláda nie je homogénnou organizáciou, takže nie vždy všetko funguje všade rovnako, takže napr. niektoré inštitúcie zvrerejňujú napr. iba PDF
  • ale lepšie PDF ako nič
 • sú otvorenú údaje užitočné?
  • môžu byť
  • v rôznej forme
  • príklady:
   • údaje z NOAA + GPS od Air Force = trh s obratom okolo $100B (viď napr. Climate Corporation)
   • aplikácia iTriage: vložíme do nej symptómy a svoju polohu a aplikácia nám napovie možnú diagnózu a odporučí najbližšiu kliniku, kde nás vedia s danou diagnózou kvalitne ošetriť

Otázky z publika na Jeanne a Philippa

 • Kedy a ako by mohla priama demokracia nahradiť zastupiteľskú?
  • Philippe: 2042 (smile)
  • Jeanne: Účasť voličov v USA je veľmi zlá a mnohý si myslia, že aktuálny systém je nefunkčný. S tým by eVoting mohol pomôcť, odborníci (tí na konferencii ale aj mimo nej) musia pomôcť zabezpečiť, aby eVoting nebol voči niekomu zaujatý resp. neobsahoval iné nedostatky.

 • Môžeme veriť ľudom, ktorý produkujú údaje? Lebo ak je politika podopretá týmito údajmi, tak je podozrenie že boli údaje pozmenené tak, aby podporovali takú alebo onakú alternatívu.
  • Jeanne: Čím viac je vláda otvorená, tým dôveryhodnejšie sú údaje od nej. O údajoch sa musí otvorene diskutovať, diskusia musí byť dodatočne dohľadateľná.
 • Majú tzv. "Snowden leaks" nejaké dopady na otvorené údaje?
  • Philippe: Musíme byť realistický a viac musíme myslieť, co a ako sa dá dosiahnuť.

Prednášky

Raimondo Iemma: Breaking Public Administrations’ Data Silos: The Case of Open-DAI, and a Comparison between Open Data Platforms

 • porovnali rôzne existujúce softvérové riešenia na publikovanie Open Data: Open-DAI, CKAN, Socrata, ...
 • skompilovali najzákladnejšie funkčné požiadavky:
  • API
  • štandardné metaúdaje
  • browsovanie až na úroveň obsahu
  • dostupné ako Open Source
  • prevádzkovateľné "v Cloude" alebo na vlastných zariadeniach
  • s feedback mechanizmami
  • s nástrojmi na manažovanie úloh (chyby v údajoch, ...)
  • atď.
 • projekt stále beží
  • plánujú rozšíriť požiadavka napr. aj o nefunkčné
  • plánujú rozšíriť zoznam porovnávaných riešení

Maximilian Heimstädt: Conceptualizing Open Data Ecosystems: A Timeline Analysis of Open Data Development in the UK

 • prezentoval niekoľko výsledkov svojho výskumu na tému:
  • ako vznikli Open Data
  • ako sa postupne menili
  • motivácie, postoje, ... niektorých Open Data organizácií

Ulrich Atz: The Tau of Data: A New Metric to Assess the Timeliness of Data in Catalogues

 • z niekoľkých dostupných data katalógov vydolovali a spracovali nasledovné údaje:
  • ako často autor prisľúbil aktualizovať dataset
  • kedy naposledy aktualizoval dataset
 • skonštruovali index vyjadrujúci koľko datasetov z celkového množstva je aktuálnych:
  • ak je sľub aktualizovať každý mesiac a posledná aktualizácia bola pred týždňom, datasej je aktuálny
  • ak je sľub aktualizovať každý mesiac a posledná aktualizácia bola pred rokom, datasej nie je aktuálny
 • výsledky: pracovalo sa len s tromi data katalógmi + len cca 25% datasetov uvádza o prísľube aktualizovať
  • najlepší: London Datastore: 0,52
  • najhorší: data.gov.uk: 0,25

Claudio Artusio: Creative Commons 4.0 Licenses: A Sui Generis Challenge?

 • predstavil novinky vo verzii 4.0 licencií Creative Commons vo vzťahu k Open Data

Hans Hagedorn, Hannes Rudzik: CitizensForum – Methodology and Software Going Open Source

 • ako zavádzali participatívne procesy: modely participácie, ...
 • a ako sa spolu s tým vyvíjala podporná technológia: diskusné fórum, Wiki, ...
 • a prečo je tá technológia nakoniec Open Source: nutné pre zvýšenie dôveryhodnosti celého procesu

Martijn Hartog: The Structural Adoption of Open Data in Governmental Organisations: Technology and Organisation in Practice

 • prezentoval niekoľko lekcií z dvoch Open Data projektov v Holandsku a z nich vyplývajúce odporúčania, niektoré aj overené v praxi
  • napr. veclku bežný problém je vôbec zodpovedať otázku konkrétneho úradníka: "sú vôbec otvorené údaje práve mojou pracovnou náplňou?"

Herbert Kubicek: The Organization Gap in the Provision of Public Information and Open Data - The Case of the City State of Bremen, Germany

 • niektoré Open Data/OGP plány vyzerajú, ako by si ich autor myslel, že žijeme v krajine mlieka a medu (t.j. že všetko je zadarmo)
 • nachádzame sa väčšinou vo fáze "low hanging fruits" a údaje, ktoré sú zverejňované zvyčajne nepatria medzi tie najdôležitejšie
  • kvôli tomu sa benefity OGP (transparentnosť, participácia a spolupráca) materializujú len veľmi pomaly
 • väčšina Open Data aplikácií sa sústreďuje na verejné služby, tomu zodpovedá aj dostupnosť dát:
  • k službám sú dostupné machine readable súbory
  • k "transparency" sú dostupné zvyčajne len human readable dokumenty
 • niekoľko málo nemeckých spolkových republík má vo FoIA zákonoch paragrafy o proaktívnom zverejňovaní údajov
 • je dôležité implementovať automatický zber metaúdajov o dokumentoch a údajoch
  • mnoho je zverejnených bez toho, aby boli zaregistrované napr. v data katalógoch
 • existujúce systému neboli navrhnuté na zber dát externými entitami (resp. teda na prístup zvonka), zverejňovanie údajov z nich je teda drahé (napr. 5 miliónov € len v Hamburgu, čo do jednorázových nákladov)
  • poznámka autora poznámok: toť presne motivácia pre tzv. "Open Data ready", aby aspoň novo vznikajúce vládne IT systémy netrpeli týmto nedostatkom
 • je niekoľko prekrývajúcich sa zákonov ohľadom government data" FoIA, INSPIRE, PSI, ...
  • bolo by dobré ujasniť hranice medzi nimi, inak ťažko vyriešiť konflikty medzi nimi

Anneke Zuiderwijk: Elements for the Development of an Open Data Marketplace

 • projekt ENGAGE o.i. analyzoval, aké requirementy by mal spĺňať Open Data marketplace a následne aj zoradili tieto požiadavky podľa dôležitosti
  • ENGAGE nemá implementované všetky potrebné features z bežných dôvodov: rozpočet a termíny, snažili sa ale samozrejme zamerať na dôležité položky
 • niekoľko myšlienok ako financovať publikovanie Open Data:
  • dobrovoľné príspevky od používateľov/verejnosti
  • doplnkové služby (SLA, ...) za poplatok
 • otázka: može takýto marketplace hostovať aj privátne údaje?
  • odpoveď: ak má podporu na role a riadenie prístupu, tak áno
 • projekt ENGAGE za týždeň končí, ďalšie financovanie nie je jasné, konzorcium však bude servis prevádzkovať zhruba ešte rok

Yimei Zhu: The Politics of Open Government Data

 • ako merať Open Government Data?
  • Open Government Index
  • Open Government Barometer

Nikolay Vassilev Tcholtchev: Assessment and Visualization of Metadata Quality for Open Government Data

 • vrámci svojho výskumu skonštruovali algoritmus na vyhodnotenia kvality metaúdajov na dátových katalógoch
 • algoritmus neskôr implementovali do podoby automatizovaného systému (použili Ruby on Rails)
 • systém následne dozbieral a vyhodnotil množstvo metaúdajov z mnohých data katalógov
  1. Kanada
  2. Austrália
  3. Nemecko
  4. ...
  5. ...
  6. ...
  7. ...
  8. ..
  9. ...
  10. Slovensko
  11. ...
 • stále vidia príležitosť aj potrebu na ďalšie čiastkové metriky
 • riešenie je Open Source, zdrojové kódy sú na GitHub-e, ich servis je však už vypnutý
 • pozorovanie resp. názor: komplexné metaúdaje (ako napr. v INSPIRE segmente) nie sú dobré, keďže je náročné naštudovať si ich presný význam a správne s nimi pracovať => menej je niekedy viac

Florian Windhager, Michael Smuc: The Arts of the Possible Information Visualization in the Field of Politics

 • započali niekoľkými zaujímavými definíciami toho, čo je to politika
 • ukázali dnes bežne používané metódy na vizualizovanie politiky a politických tém:
  • zvyčajne "talking head" v TV
  • občas je za ním nejaký nie práve kvalitný graf či iná vizualizácia
 • ukázali tiež niektoré lepšie spôsoby, ako to robiť: rôzne druhy máp, bublinové grafy, ...
 • a podrobnejšie prebrali najnovšie techniky, ktorých výskumu sa venujú: word clouds, infografiky, ...
 • prezentovali aj výsledky svojho výskumu ohľadom ľudí, ktorí s vizualizáciami politiky pracujú, najmä potom porovnanie "experti vs. bežní občania" (motivácia, zručnosti, ...)

Eva Mayr, Günther Schreder: Isotype Visualizations as a Chance for Participation & Civic Education

 • osvetlili históriu tohto typu vizualizácií
 • odprezentovali silné ale aj slabé stránky
 • možno: tento druh vizualizácie sa dosť využíval v bývalom Sovietsko Zväze kvôli čomu si možno vyslúžil zatratenie na Západe

Aspasia Papaloi: An Overview of Parliamentary Information Visualization (PIV) Initiatives: Assessing their Completeness and Contribution to Parliamentary Openness

 • preskúmali mnohé portály venujúce sa informáciám a vizualizáciam činnosti parlamentov, oi. napr. aj slovenský portál (nrsr.sk?)
 • na základe nálezov sformulovali niekoľko "best practisses" a vytvorili tiež rebríček portálov

Peter Sonntagbaue: E-Governance Across the Globe

 • projekt FUPOL realizoval niekoľko e-governance pilotov v rôznych krajinách
 • skúmali, čo kde funguje a prípadne prečo to potom nefunguje inde
 • anekdota: v Číne používali pre potreby pilotov aj napr. Twitter, Facebook a pod. ale po tzv. Snowden leakoch čínske úrady tieto nástroje zakázali

Reflections a Best Paper Award

Vrámci sekcie "Refelctions" mali autori 17 prác priestor po 5 minút prezentovať svoje výtvory a prípadne seba. Následne bol vyhlásený víťaz "Best PAer Award" ktorým sa stala práca od autorov Raimondo Lemma a spol.

Záver

Peter Paryzcek o.i. spomenul, že technológia len zosilňuje ľudskú prirodzenosť.

Open Session

Záverečný deň bol vyhradený na Open Session, vrámci ktorej účastníci navrhli, odsúhlasili a zrealizovali rôzne ďalšie prednášky:

 • GL Brain: Internet dnes neslúži ľuďom, len o nich zbiera údaje, ktoré sú následne rôzne využité. GL Brain je sociálna sieť, ktorá sa snaží ísť proti tomuto trendu.
 • Design & Democracy: Prebehla debata o tom, či je potrebné a vhodné na ďalší ročník pozvať viac dizajnérov.
 • Increasing democracy in Switzerland: Švajčiarom sa zdá, že akoby uviazli v bahne, že ich vláda sa veľmi nechce zhovárať priamo z ľudmi (aj keď teda nám na Slovensku to určite pripadá inak (smile)). Pripravujú teda manifest, ktorého prvá pracovná verzia už existuje a ktorý má zabezpečiž zvýšenie demokracie v tejto krajine.
 • Open Data Node: Toť autor týchto poznámok prezentoval účel a technické parametre tohto nástroja určeného na publikovanie otvorených údajov a tiež účastníkom zodpovedal niekoľko otázok k nástroju.
 • Assessing metadata quality in data catalogs: Johann Hoechtl prezenetoval svoj nástroj a výsledky, ku ktorým pomocou neho dospel. Viď o.i. https://github.com/the42/ogdat a https://github.com/the42/ogdat-analyserui .
 • No labels