Child pages
 • DATAKON 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V dňoch 25. až 29.9.2014 sa v Jasnej pod Chopkom konal 34. ročník konferencie DATAKON (http://www.datakon.cz/).

Odznelo tam mnoho zaujímavých prednášok o údajoch a spôsoboch a nástrojoch na prácu s nimi. Tu spomenieme niektoré, ktoré súvisia s problematikou otvorených údajov (Open Data).

Open Data

Peter Hanečák prezentoval publikačnú platformu pre Open Data (prezentácia). O.i. vysvetlil vzťah tohto nástroja k metodológii publikovania údajov, t.j. v ktorých častiach procesu publikovania otvorených údajov bude (alebo už dokonca je) Open Data Node nápomocný.

Kolektív Dušan Chlapek (FIS VŠE Praha), Jan Kučera (FIS VŠE) Martin Nečaský (MFF UK Praha) potom podrobnejšie popísali samotnú metodológiu publikovania otvorených údajov, ktorá je výsledkom o.i projektu COMSODE (prednáška "Otevřená a propojitelná data – metodiky, postupy, nástroje a praxe").

Open Data planel

V panelovej diskusii potom panelisti Tomáš Kroupa (MV ČR), Ján Gondoľ (MV SR), Dušan Chlapek (VŠE CZ), Martin Nečaský (Fórum pro otevřená data, COMSODE) a Gabriel Lachmann (OZ Utopia, OpenData.sk, EEA) spolu s publikom situácu s Open Data v ČR a SR.

Ján Gondoľ napr. ozrejmil, ako sa Úrad splnomocnenca pre občiansku spoločnosť (zodpovedný o.i. za realizáciu OGP a teda aj Open Data agendy) ocitol pod MV SR (aj keď bol pôvodne zriadený pod Úradom vlády) a predstavil niektoré časti aktuálneho akčného plánu OGP v SR na roky 2014-2015 (aktuálne takmer hotový, v MPK).

Martin Nečaský predstavil aktivity Fóra vrámci ktorých pomáhajú samosprávam publikovať otvorené údaje.

Gabriel Lachmann vysvetlil využitie otvorených údajov v procesoch participatívnej demokracie a popísal aj potrebu zverejňovania až na úroveň procesov (aby mali občania prehľad napr. už o vznikajúcich stavebných konaniach a pod.) a úlohu Open Data ako integračnej platformy, pomocou ktorej sa "zintegrujú" nie len občania so štátnou správou a samosprávou ale aj s povedzme firmami, či dokonca aj úrady samotné medzi sebou. Prezentácia.

Niektoré ďalšie výňatky z diskusie:

 • Open Data naozaj zlepšuje tok informácií . Niektoré oddelenia aj vrámci jedného úradu nevedia, aké údaje má kolega "vo vedľajšej kancelárii" a prídu na to až keď sa tie údaje zverejnia ako Open Data.
 • Open Data + SLA: Základná SLA pre verejnosť, spĺňajúca princípy Open Data a zabezpečujúca férový prístup každému. "Lepšia SLA" pre tie isté údaje pre napr. G2G projekty. Toť špecifický atribút problematiky "Open Data ako integračná platforma" - netreba platiť špecifickú G2G implementáciu API, stačia len vyššie garancie v opakovane použitej (reuse) implementácie Open Data API.
 • štandardizácia: bottom-up alebo top-down?

  Bottom-up je bežnou praxou štátnej správy v SR aj ČR. V oboch krajinách majú túto problematiku pod palcom ministerstvá (MV v ČR, MF v SR) a na papieri to vyzerá dobre. Ale keďže chýbajú sankčné mechanizmy, málokto existujúce (a niekedy aj dobré (smile)) štandardy dodržiava.

  Pre zavádzanie Open Data a najmä Linked Data štandardov by asi teda bolo lepšie prejsť na bottom-up prístup: nech si každý vymyslí trebárs aj vlastnú Linked Data ontológiu, vďaka OWL vieme tieto zlúčiť bez toho, aby si ktokoľvek musel meniť svoju implementáciu.

 • Použitie Open Data v G2G by vytvorilo tlak, aby tieto údaje boli publikované naozaj kvalitne, kompletne, promptne, atď.
 • V SR by bolo vhodné prebrať definície údajových štruktúr pre informácie o grantoch, zmluvách, priestupkoch a verejnom obstarávaní z ČR, kde ich pre samosprávu definovalo Fórum pro otevřená data.
 • CRZ v SR - problém #1: Povedzme že vieme o zmluve za mnoho miliónov EUR, ktorá nie je zverejnená (a teda podľa slovenského práva neplatí). Kto to dá na súd? A prípadne si vezme "na triko" to, že niekomu inému nebude preplatená už odvedená práca?
 • CRZ v SR - problém #1: Nekonzistentné vyčierňovanie zmlúv na strane úradov a chýbajúca kontrola na CRZ spôsobuje, že osobné údaje nakoniec končia aj na vyhľadávačoch.
 • Linked Data nestačí len publikovať, treba ľudí vybaviť aj nástrojmi na ľahké konštruovanie dopytov a ich rýchle vykonanie, lebo pre dopyt typu "ktorý poslanec zastupujúci najviac znečistený región hlasoval proti zájonu na ochranu vodných tokov?" síce všetky údaje môžeme mať na webe, ale len málo ľudí v týchto údajoch vie nájsť na túto otázku odpoveď.
Linked Data

Dvaja páni spomenuli vo svojich prezentáciách základnú motiváciu na publikovanie Open Data vo forme linkovaných údajov (Linked Data):

 • Miroslav Liška v prednáške "Na ceste k 5 hviezdičkovým otvoreným dátam v SR"
 • Jakub Klímek v časti už spomenutej prednášky "Otevřená a propojitelná data – metodiky, postupy, nástroje a praxe

(Po zverejnení prezentácií pridám presnejšie citácie)

Poznámka: V ČR aj SR ako ukážkovú aplikáciu pre Linked Data používajú (okrem iných) liekovú encyklopédiu, ale každý inú.

Iné

Pán Jaroslav Pokorný potom načrtol históriu, súčasnosť a budúcnosť Big Data ako aj vzťahy medzi RDBMS, No SQL, New SQL a pod.

Foto

Pár ďalších fotografií, bez komentára:

Oficiálnu fotogalériu nájdete na adrese http://www2.cs.vsb.cz/saloun/data1/2014-09-25-27-Datakon-2014/ .

 • No labels