Child pages
  • DanubeHack 2017
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Videá z hackathonu

Iveta Fečíková: Prečo treba otvárať dáta a aké benefity z nich máme?

Silvia Horváthová: Kde hľadať otvorené dáta?

Peter Hanečák: Aké aplikácie vznikli z otvorených dát?

Ján Suchal: Ako zapájať komunity? Modely zo zahraničia