Child pages
  • European Data Forum, Luxembourg 2015
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vrámci tohto ročníka začal dostávať do popredia buzzword "Digital Single Market" a starší buzzword "Open Data" resp. "Public Service Information" postupne odznievať. To zhruba zodpovedá aj tomu, že debata dnes už nie je o tom, či zverejňovať otvorené informácie (konsenzus je, že áno, aj v SR) ale skôr o tom, čo s nimi ďalej. Digital Single Market má byť o.i. aj o tom, aby informácie zverejnené v jednotlivých krajinách boli navzájom porovnateľné, v jednotnej forme a ľahko použiteľné pre "EU wide" projekty aby trebárs zaujímavé služby z iných krajín EÚ mohli byť dostupné aj v SR.

Z pohľadu Open Data bolo na EDF asi najdôležitejšou udalosťou oficiálne spustenie European Data Portal: http://www.europeandataportal.eu/

Naša Open Data úderka sa sústredila najmä na prezentovanie výsledkov projektu COMSODE: Open Data Node a metodológie.

Foto

  • No labels