Child pages
 • ISSS 2016
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V dňoch 4. až 5.4.2016 sa v Hradci Králové konal 19. ročník konferencie ISSS o ktorej sa môžete dozvedieť viac na adrese https://www.isss.cz/ . Na slovensku je jej zrejme najviac podobná konferencia ITAPA. Názov konferencie zodpovedá jej zameraniu: informačné systémy štátnej správy.

Na základe rôznych vystúpení a diskusií na konferencii samotnej alebo napr. na Twitri počas nej (tohto roku mali prvý krát hashtag: #isscz) môžem stav českého štátneho IT zhrnúť asi takto:

 • Podľa Ing. Ondřeje Felixa CSc. (Digitální šampion ČR) je back-office väčšinou hotový a funkčný, pozornosť sa posúva k front-office.
  • (p. Felix si na konferencii prevzal ocenenie za prínos pre eGov)
 • Aj v ČR majú "kauzy" okolo niektorých ICT projektov, ale týkajú to rádovo zopár IS z celkového počtu niekoľkých stovák či tisícov. Ostatné projekty teda považujú naopak za nekontroverzné a vcelku funkčné.

Zaujalo ma tiež niekoľko ďalších útržkových informácií:

 • ČÚZK je už takmer kompletne informatizovaný a zhruba 90% všetkých úkonov už možno robiť plne elektronicky.
 • Ing. Ivan Pilný (poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR) poukázal na to, že sa už dlho a veľa sľubuje ale ČR je v rebríčku eGov na posledných priečkach v EÚ. Mgr. Zdeněk Zajíček (prezident, ICT Unie, z. s.) vyzval prijať záväzok, aby sa ČR do roku 2020 pokúsila dosiahnuť výrazne lepšie umiestnenie.

Open Data

Blízko k téme otvorených údajov boli na konferencii sekcie o Smart cities, "Otevřenost veřejné správy" a samozrejme sekcie "Otevřená data – metodika" a "Otevřená data – praktická aplikace". Všetky mali podľa mňa slušnú návštevnosť - miestnosti boli takmer plné a počet by som odhadol na zhruba 100 ľudí.

Vrámci sekcie "Otevřená data – metodika" predstavili zástupcovia MV ČR aktuálny stav diania ohľadom Open Data v ČR a podrobnejšie predstavili Národní katalog otevřených dat (NKOD). Ozrejmili tiež spôsob, akým tam možno pridávať datasety. Pre tých, ktorí majú resp. plánujú zverejňovať rádovo 10 a viac datasetov odporučili zriadenie lokálneho katalógu (LKOD) na báze CKAN alebo DKAN, keďže to následne umožní zverejňovanie metainformácií o datasetoch na NKOD automaticky (tým, že NKOD bude pravidelne harvestovať informácie z LKOD - "pull model"). Poznámka pre SR: U nás je tento model podporovaný tiež. Navyše však projekt eDemokracia poskytuje aj tzv. Podpornú aplikáciu, ktorá o.i. tiež slúži ako lokálny datakatalóg a okrem pull modelu podporuje aj "push" (t.j. že aktualizuje údaje na data.gov.sk automaticky hneď, ako sa lokálne aktualizuje dataset).

Dušan Chlapek (FIS VŠE) zdôraznil, že Open Data nie sú nejaké oddelené údaje, ale že ich publikovanie je integrálnou súčasťou fungovania ICT vo verejnej správe a že teda kontrolovať chod a kvalitu treba aj pre Open Data.

Predstavení tiež boli p. Michal Kubáň (MV ČR) a Silvia Horváthová (NASES, SR) ktorí (každý vo svojej krajine) poskytujú centrálnu podporu pri zverejňovaní otvorených údajov.

V súvislosti s NKOD a LKOD tiež predstavili EU Data Portal ako celoeurópsky Opan Data agregátor, ktorý na popis datasetov používa štandard DCAT-AP. A keďže je DCAT-AP založený na RDF (Linked Data), predstavil Martin Nečaský aj koncepty Semantic Web/Linked Data.

Na začiatku bloku "Otevřená data – praktická aplikace" sa prednášková sála už naozaj zaplnila. SR bola v sekcii zastúpená prednáškou Ing. Mariany Hurnej z Mesta Prešov. Ako povedzme jeden z leadrov na území Čiech a Slovenska (odhadujem druhé miesto, podľa hodnotenia českého magazínu Smart Cities, viď komentár) návštevníkov oboznámila s tým, ako publikujú otvorené údaje v Prešove:

 1. všetky zverejnené údaje sú "živé", automaticky synchronizované z interných systémov
 2. zverejňovanie vychádza z potrieb občanov/komunity
 3. v konečnom dôsledku je to vcelku ľahké: sú to len krátke SQL SELECT-y

To, že zverejňovanie otvorených údajov nie je a nemá byť nič zložité na skúsenostiach mesta Prahy prezentoval aj Ondřej Profant, ktorý tiež kládol dôraz aj na použitie Open Source riešení a spoluprácou s "upstream", vďaka čomu sa vylepšenia ktoré Praha urobila pre CKAN následne môžu uplatniť napr. aj v ČÚZK  či Ostrave (na radosť aj daňových poplatníkov). Na oplátku p. Profant dúfa, že neskôr využije naopak Praha nejaké vylepšenia od iných.

Zopár ďalších heslovitých informácií:

 • Praha ani Prešov sa do publikovania Linked Data veľmi nehrnú: chýbajú im odborné kapacity a uvítali by teda iniciatívu a pomoc od ďalších, napr. samotných používateľov údajov.
 • ČSSZ naopak  Linked Data publikuje a uvítali by, aby tak robili aj ďalší, keďže potom by mohli na skvalitnenie služieb pre dôchodcov využívať silu SPARQL (Ing. Jiří Šunka spomenul príklad, kedy by sa informácie o počtoch miest v domoch pre seniorov kombinovali z celkovými počtami dôchodcov od ČSÚ, ...).
 • Mgr. Jana Vildumetzová (náměstkyně, Ministerstvo vnitra) považuje za dôležité, aby boli úrady o.i. transparentné a teda aby zverejňovali zmluvy, mali rozklikávací rozpočet, atď. Je to jedna z dôležitých metrík, podľa ktorých MV ČR vyhodnocuje kvalitu úradov.

Na záver ešte pár obrázkov z Hradce Králové:


6.4.2016, Peter Hanečák
CC-BY-4.0

Výber z https://twitter.com/hashtag/issscz?src=hash :

 • No labels