Vypadok Confluence od 11:00 do 12:00
Child pages
 • ISSS 2018
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V dňoch 9. a 10.4.2018 sa v Hradci Králové konal 21. ročník konferencie ISSS. Z pohľadu Open Data v programe dominovali (samozrejme) Open Data, GDPR a Smart Cities. Veľký priestor mala však aj celkovo rozvoj informatizácie verejnej správy, konkrétne potom aj kybernetická bezpečnosť, prívetivá komunikácia s občanom, právne aspekty atď.

Konferencia je na vcelku vysokej úrovni. Tento ročník otvárali príhovory Mgr. et Mgr. Věry Jourové (komisařka, Evropská komise) a Andreja Babiša (předseda, Vláda ČR), alebo tiež Ing. Vladimíra Dzurillu (vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Úřad vlády ČR).

Open Data

Po zhruba troch rokoch sa téma otvorených údajov prepracovala z maličkej sály až do sály veľkej. Vrámci bloku "Využití otevřených zdrojů ve veřejné správě" boli prezentované tieto témy:

 • súčasný stav otevorených údajov v ČR (Mgr. Michal Kubáň, Ministerstvo vnitra ČR)

 • Otevrené údaje ČSSZ (Ing. Jiří Šunka, Česká správa sociálního zabezpečení)

 • "Aby občané i město rozumělo datům" - o Open Data a Smart City v Prahe (Ing. Michal Kraus, MBA, Ing. Benedikt Kotmel, Operátor ICT, a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o.)

 • Otevorené údaje a ČÚZK (Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální)

 • Spolok BISON a zdieľaný vývoj Open Source SW verejnej správy (Ing. Eva Janoušková, Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.)

 • Koľko a akých domén drží verejná správa? (Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z.s.p.o.)

V ČR aktuálne cez "wish list" zisťujú prioritné požiadavky na otvorené údaje, pripravujú novú verziu NKOD (Národný Katalóg Open Data, obdoba náško data.gov.sk), ďalší ročník hackujstat.cz atď. Cieľom aktivít je najmä zvýšenie objemu a kvality publikovaných údajov, aby sa zvýšil dopad Open Data na reálnu ekonomiku a spoločnosť.

Špecifický bol príspevok Mgr. Lenka Vrzalová (Český úřad zeměměřický a katastrální) ešte pred Open Data blokom, ktorý súvisel aj s GDPR aj s Open Data a zameral sa na otázku ochrany údajov vo verejnom registry (akým je napr. Kataster). Podľa p. Vrzalovej takéto údaje chrániť treba, ale má to svoje špecifiká. Štartom by mal byť čl. 6 odst. 3 v GDPR, na základe ktorého by mala existovať špecifická právna úprava napr. pre Kataster. V implementačnej rovine potom Kataster v súvislosti s "hromadným zverejňovaním" (zhruba Open Data) uvažuje o poskytovaní datasetov bez osobných údajov alebo pseudonymizovaných a o logovaní prístupu k API tak, aby mali osoby na základe GDPR možnosť dozvedieť sa, kto sa na nich resp. ich pozemky cez API pýtal.

Ing. Petr Souček potom prezentoval to, ako sú publikované otvorené údaje z českého katastra teraz:

 • aktuálna licencia je obdobou CC-BY, plánuje sa štandardizácia licencia na samotnú CC-BY
 • najdôležitejšou sadou údajov je RUIAN, ktorý zverejňujú v podobe VFR, CSV, SHP a iných
 • pre NKOD je k dispozícii API kompatibilné s CKAN v3, aby boli informácie o datasetoch automaticky replikované z ČÚZK do národného katalógu

GDPR

Tému GDPR uviedla eurokomisárka Mgr. et Mgr. Věry Jourové (keďže medzi jej povinnosti patrí o.i. "urychlené přijetí reformy v oblasti ochrany údajů v EU, modernizace a zjednodušení předpisů zaměřených na ochranu spotřebitelů při nákupech digitální cestou a online", viď jej EK profil). P. Jourová začala zoširšia a vysvetľovala základnú motiváciu na vznik GDPR. Spomenula o.i. dôveru: ak ľudia nebudú dôverovať eGov systémom, nebudú ich veľmi chcieť používať. Kontrola nad svojimi osobnými údajmi by túto dôveru mala zvýšiť.

Predstavitelia Úřadu pro ochranu osobních údajů aj MV ČR behom konferencia viac krát zopakovali, že GDPR nie je vlastne nič nové, treba zachovať kľud a ničoho sa prehnane báť. Typicky pre tých, čo dodržiavajú existujúcu legislatívu o kybernetickej bezpečnosti a ochrane osobných údajov by malo platiť, že spĺňajú GDPR "zhruba na 95%". Obávať sa netreba ani likvidačných pokút, keďže tie by boli protiprávne: pokuta musí zodpovedať priestupku ale aj možnostiam pokutovaného, t.j. malá obec s rozpočtom rádovo v tisícoch nemôže dostať miliónovú pokutu.

Predstavitelia tiež upozornili, že neexistujú "kompletné GDPR riešenia" a že napr. aj na chodbách konferencie si treba dávať pozor, aby na ponuky súvisiace s GDPR obce neminuli celý svoj rozpočet.

Smart Cities

K Smart Cities bolo na konferencii dokonca viacero blokov. V jednom z nich vystúpila aj Ing. Mariana Hurná (Mesto Prešov) a rozprávala o tom, ako začína byť "smart" ich mesto:

 • pripravujú zverejnenie real-time údajov z MHD ako otvorené údaje
 • občianska participácia
 • boj proti korupcii
 • a iné

Spomenula aj 1. Šarišský Hackathon.

Iné

P. Babiš aj ďalší rečníci pomenovali jeden veľký nedostatok eGov (a eGov konferencií): povie sa tam veľa pekného, ale málo z toho sa dostane do reálnej praxe. Najlepšie to zhrnul zrejme pan Jiří Běhounek (hejtman Kraje Vysočina) ktorý ako dlhoročný účastník konferencie ISSS počul niektoré pekné (často aj rovnaké) veci dokopy už od štyroch premiérov a navrhol počas budúceho ročníka realizovať aj sekciu odpočtov. Moderátor konferencie potom pripomenul sľub z roku 2009 o tom, že zbierka zákonov bude elektronická. Nuž, zatiaľ nie je. A listy z jej papierového vydania od vtedy až po dnešok, by naukladané vedľa seba merali 16 km.

Vďaka podpore MV ČR môže verejná správa v ČR získať kvalitný, výkonný a bezpečný Open Source router Turis. Tu sa natíska otázka, či a kedy začne podobné aktivity robiť SK-NIC?

Fotogaléria

Obsah

Výber z tweetov

 • No labels