Vypadok Confluence od 11:00 do 12:00
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konferenciu "Inspirujme se ..." organizujú SAŽP a CENIA pre česko-slovenskú INSPIRE komunitu.

Čo je INSPIRE a ako súvisí s OpenData:

  • INSPIRE je direktíva EÚ, ktorá ukladá členským štátom určitým spôsobom sprístupňovať občanom GEO údaje zhromažďované a spracúvané jednotlivými štátmi.
  • Tieto GEO údaje sú vhodnými a chcenými kandidátmi aj na zverejňovanie pre verejnosť či firmy vo forme Open Data.

  • No labels