Child pages
 • Open Data Node-Source code repository
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Výber verejného úložiska zdrojových kódov pre Open Data Node:

Možnosti

zhruba:

 1. GitHub
 2. Bitbucket
 3. SourceForge
 4. GNU Savannah
 5. vlastný server s repozitárom a kolaboračnými nástrojmi: SVN, Confluence, Jira, Hudson, mailing list, ...
 6. ...
Čo chceme dosiahnuť
 • čo najľahšia participácia čo najširširšieho okruhu ľudí a organizácií
 • "FOSS kompatibilné", t.j. aby obsahovala minimálne všetko to, na čo sú ľudia (užívatelia aj kontrobútori) zvyknutí z iných FOSS projektov - toť jedna významná podmožina vyššie spomenutého
 • ...
 • spoľahlivé, dostupné, ...
 • ľahká prevádzka: čo do požiadavkou na znalosti, počet ľudí, iné náklady, ...
Úvahy
GitHub

výhody:

nevýhody:

 • teraz máme tých pár zdrojákov v SVN => treba konvertovať
 • Git je DVCS, je to "nové", pre "starších" (CVS, SVN, ...) sa treba trochu zaučiť a zvyknúť
BitBucket

výhody:

 • "Is Bitbucket free for Open-Source? Yes! Sign up for the 5 users free plan and you can have unlimited public and private repositories." (viď Plans & Pricing) + "A public repository has an unlimited number of readers, writers and administrators." (viď Managing Repository Users)
 • podporuje Git aj Mercurial, issue tracking, wiki, ...

nevýhody:

 • teraz máme tých pár zdrojákov v SVN => treba konvertovať
 • Git je DVCS, je to "nové", pre "starších" (CVS, SVN, ...) sa treba trochu zaučiť a zvyknúť
SourceForge

výhody:

 • free hosting pre FOSS projekty
 • podporuje SVN, Git aj Mercurial, issue tracking, wiki, downloads, štatistiky, fóra...

nevýhody:

 • blokujú prístup z určitých IP s cieľom odstaviť užívateľov z krajín, na ktoré USA uvalila sackcie - môže byť technický aj politický problém
GNU Savannah

výhody:

 • podporuje Arch, Bazaar, CVS, SVN, Git aj Mercurial, issue tracking, mailing listy, web, downloads, ...

nevýhody:

 • občas nefunguje ako treba
Vlastné

výhody:

 • lepší prehľad, lepšia kontrola nad aktiuvitami na projekt
 • ...

nevýhody:

 • iní (mimo OpenData.sk či OZ Utopia) môžu mať podozrenie na rôzne veci na základe silnej kontroly a vplyvu plynúce z "vlastnenia" úložiska
 • náklady na zriadenie a prevádzku netriviálne v porovnaní s "free" riešeniami (GitHub, ...)

Touto cestou by sme teda asi nemali ísť.

Porovnanie

servis

code hosting

code review

bug tracking

web

wiki

maling lists

forums

announce

build system

CI

GitHub

Git (do 300MB)

áno

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

BitBucket

Git, Mercurial

áno

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

SourceForge

Git, Mercurial, Subversion

nie

áno

áno

áno

áno

áno

áno

nie

nie

GNU Savannah

Arch, Bazaar, CVS, Git, Mercurial, Subversion

áno

áno

áno

nie

áno

nie

áno

nie

nie

vlastné

Git, Mercurial, Subversion

?

áno

áno

áno

áno

?

?

áno

áno

Poznámky:

 • Web a Wiki máme na OpenData.sk, čiže nevadí, ak nie sú.
 • Mailing list a announce nemáme a bolo by fajn ho mať, ale zase máme OpenData.sk a skupinu na FB ...
 • Fórum ... máme web a wiki, kde sa dajú posielať komentáre čiže nie je nevyhnutné.
 • Build system a CI je dosť fajn, ale asi si to musíme zariadiť sami.
 • S Git-om ako VCS máme najširšie možnosti hostingu. Git ako DVCS tiež uľahčuje prípadné neskoršie zmeny hostingu: v podstate každý má plnú kópiu repozitára a teda vie ho kedykoľvek zavesiť inam.

Čisto na technických parametroch sa to rozhoduje ťažko. Na úvod teda môžeme "ísť so väčšinou" a použiť GitHub. Najdôležitejšia je veľba VCS, t.j. Git - s tým zrejme ostaneme.

Zdroje
Záver

V úvode použijeme GitHub. Neskôr pri nejakom významnom impulze (napr. keď pribudnú záujemci o spoluprácu) re-iterujeme proces výberu hostingu.

Ďalšou silnou voľbou je Bitbucket.

Aktuálna adresa úložiska je na rodičovskej stránke.