Child pages
  • Open Fest 2016
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V dňoch 5. a 6.11.2016 s v bulharskej Sofii konal Open Fest 2016. Konferencia sa zameraním veľmi podobá na slovenský OSS víkend, má však omnoho väčšiu návštevnosť, zo širšieho regiónu a aj väčšie množstvo prednášajúcich. S tým súvisí aj dvojjazyčnosť konferencie: časť prednášok je v bulharčine, časť v angličtine. Väčšina prednášok bola o Open Source, niektoré sa však v rámci hlavnej témy "zdieľajme slobodu!" dotkli aj iných oblastí.

 

eGov, Open Data

Bozhidar Bozhanov sa v úvodnej prednáške venoval téme eGov a Open Data. Bozhidar v súčasnosti pôsobí ako poradca pre informatizáciu pre podpredsedkyňu vlády Rumianu Bachvarovu a prezentoval históriu, aktuálny stav a budúce plány eGov v Bulharsku.


Podobne ako u nás, aj v Bulharsku ľudia vrámci vybavovania len nosia papiere z jedného úradu na iný úrad a preto Bozhidar za prioritu považuje reformu procesov (najprv) a povinné integrácie medzi úradmi cez Web Services (potom, nie však cez ESB) tak, aby boli papiere nahradené real-time dopytmi do referenčných číselníkov.

Nuž a aby sa veci hýbali správnym smerom, položili tohto roku základy schválením nového zákona k eGov, ktorého hlavnými atribútmi sú:

  • zriadenie novej štátnej agentúry pre eGov, ktorá bude koordinovať ďalšie aktivity
  • "Open Source everywhere" - softvér vytvorený na mieru pre verejnú správu bude pod Open Source licenciou, bude otvorene vyvíjaný hneď od začiatku a dostupný na portále podobnom GitHub
  • "Open Data everywhere"
  • a drobný hack - čosi ako `sudo give me gov.bg` - keďže národný registrátor odmietal zaregistrovať data.gov.bg

V plánoch do roku 2020 je prebudovanie všetkých hlavných registrov tak, aby umožňovali integrácie a zverejňovanie otvorených údajov. Dôležitým atribútom nových registrov má byť aj dôsledná kontrola a auditovanie prístupu: celkový prístup má byť povolený len na základe zákona a jednotlivé dopyty zaznamenávané a kontrolované, aby o dopytoch "o mne" mohli občania dostávať notifikácie a neoprávnené dopyty mohli byť odhalené a potrestané. Prebieha aj analýza ohľadom "register-as-a-service" čo má byť generická implementácie bežných malých registrov ktorá bude prevádzkovaná centrálne v GOV Cloude.

eID má v budúcnosti poslúžiť ako Single-Sign-On do eGov systémov.

V budúcom roku má začať implementácia mnohých projektov. Postupovať by sa malo agilne a hlavným mottom by malo byť "zlyhanie je len dočasné".

Open Data Node

Vďaka pozvaniu organizátorov som na konferencii mohol návštevníkom predstaviť Open Data Node (ODN) a jeho použitie v SR (data.gov.sk). S ohľadom na typ návštevníkov bola prezentácia zameraná viac technicky:

S ohľadom na Bozhidarom prezentovaný zákon o eGov, ktorý vyžaduje Open Source implementáciu a ktorý má svoje obdoby napr. aj v Poľsku či Rumunsku dúfam, že ODN nájde čoskoro uplatnenie aj v týchto krajinách.

Iné témy

Bozhidar Bozhanov sa vrámci svojej úvodnej prednášky obšírne venoval aj téme Open Source:

  • V praxi bol nútený opravovať chyby (aj vážne bezpečnostné) v proprietárnych riešeniach, ktoré sú žiaľ bežne prevádzkované bez podpory pôvodného dodávateľa. Nuž a oprava v takých podmienkach a bez zdrojových kódov je náročná a teda Open Source implementácia by okrem iného mala uľahčiť prevádzku a zvýšiť bezpečnosť.
  • V budúcnosti plánujú aj spustenie elektronických petícií. K ich dôveryhodnosti a bezpečnosti má prispieť aj Open Source implementácia, pričom vybrané oranizácie budú mať aj možnosť overiť, či zverejnený kód je ten istý ako kód reálne prevádzkovaný na serveroch počas referend.

Arjen Kamphuis hovoril o odpočúvaní občanov EÚ zo strany amerických tajných služieb ktorého základom sú "back doors" v mnohých HW a SW riešeniach pochádzajúcich z USA. Citované: "EÚ si platí za to, aby ju USA odpočúvali." Ako riešenie navrhol vybudovať EÚ IT riešenia, počnúc "silikónom" (čipy, ...) a končiac softvérom. Okrem lepšej ochrany súkromia by to znamenalo aj vyššiu zamestnanosť v EÚ a zastavenie odlivu miliárd EUR ročne z EÚ do USA. Téma je to ale samozrejme komplikovaná, keďže neodpočúva len USA, odpočúvajú vlastne všetci (len niektorí viac a niektorí menej).

Arjen tiež upozornil, že STUXNET do sveta vypustil veľmi kvalitný kód ktorý útočí na tzv. PLC. STUXNET síce pôvodne útočil na zariadenia v Iráne, upravený kód však môže útočiť kdekoľvek. Nuž a máme sa sami seba spýtať, v ktorých častiach sveta je najviac PLC?

Hervé Saint-Amand opísal problémy s ktorými sa borí projekt Open Street Map (OSM) pri popisovaní reálneho sveta. Na príklade fotiek cyklistických chodníkov ukázal, aké rôzne variácie sa vo svete vyskytujú a že toto všetko potrebuje OSM vo svojej "databáze sveta" nejako popísať. Riešením je nakoniec jednoduchý model object+node+way kombinovaný s "free text" tagmi. Tagy vymýšľa komunita: hocikto môže použiť hocičo, ale reálne využitie si nájdu len tie tagy, o ktorých opodstatnení presvedčí autor aj ostatných tak, aby ich začali používať.

Haralan Dobrew hovoril o Open Source, o motivácii pre vývojárov prispievať ("give back" komunite, pre väčšie dobro, pre seba: nadobudnutie nových zručností, ...) a výhodách, ktoré vďaka prispievaniu môžu získať (možnosť učiť sa od najlepších, zlepšenie komunikačných schopností, atď.). Pri presadzovaní Open Source vidí ako najväčšie riziko to, že budeme považovať Open Source nástroje ktoré používame za samozrejmosť.

Zaujímavou súčasťou programu bol workshop, na ktorom si mohlí účastníci vyskúšať páčenie zámkov. (smile)


 

Peter Hanečák, 23.11.2016

  • No labels