Child pages
  • OpenSlava 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dňa 17.10.2014 sa v Bratislave konala konferencia OpenSlava (http://www.openslava.sk/2014/) na ktorej sa zúčastnili najmä členovia vývojárskej Java komunity najmä zo Slovenska, ale vyskytli sa návštevníci aj z iných krajín.

Na konferencii okrem iných vystúpil aj Ján Gondoľ s prednáškou "Opening Up Governments". Ján predstavil projekty COMSODE a eDemokracia, ozrejmil ich kontext, účel a ciele vrámci problematiky Open Data a Open Government Partnership (OGP) a spomenul aj súvisiace legislatívne zámery.

Na Jánovu prednášku som nadviazal ja (Peter Hanečák) s prednáškou "Open Data and You", aby som najmä vyzval prítomných vývojárov, nech sa pridajú k Open Data. Aby som lepšie podporil svoj argument, vysvetlil som o.i. základy Open Data, načrtol priestor kde sa vývojári vedia plne uplatniť a popísal som aj niekoľko konkrétnych praktických príkladov. Taktiež som potom ešte doplnil niekoľko detailnejších informácií a COMSODE výstupoch (Open Data Node, UnifiedViews) a ich využitia v ČOI.

Peter, 21.10.2014

Pozn.:


  • No labels