Child pages
 • SOIT OSS vikend, marec 2015
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V dňoch 14. až 15.3.2015 organizoval SOIT ďalší ročník Opensource víkendu. Mal som tú česť moderovať blok "Otvorenosť vo verejnom priestore" a v týchto poznámkach sa zameriam na informácie a podnety najmä z tohto bloku.


Otvorené údaje (Open Data)

Ľubor Illek zrekapituloval základné charakteristiky Open Data:

 • automatizovaná spracovanie
 • voľná licencia
 • čo nie je tajné je zverejnené

Ľubor tiež vidí ako prioritné zverejňovanie údajov pred zverejňovaním krásnych portálov, tzv. "Open Data first".

PSI skóre od EU

SR bolo vlani predposledné, dnes sme v polovici. Posun nastal tým, že slovenskí úradníci začali posielať výkazy do EC. (smile)

Ako sa ešte môžeme zlepšiť? Napr. v "practise of reuse". Treba tiež pridať v lokálnych aktivitách, čo ale nespraví štát len sám - pridať sa musia aj občania, t.j. napr. aj IT-čkári.

OKFN Census

V rebríčku OKFN Census je SR za 2014 na 63. mieste, viď http://index.okfn.org/ celkovo, a http://index.okfn.org/place/slovakia/ konkrétne.

O.i. sme tak nízko preto, že žiaden dataset (ak je aj dostupný) stráca zbytočne "body" lebo nemá uvedenú licenciu.

Prioritné datasety

Zverejniť všetko naraz sa nedá. A niektoré údaje fakt takmer nik nepotrebuje. Štát teda mapuje záujem, čo je prioritné, vid verejnú konzultáciu: http://bit.ly/konzultacia .

Do konzultácie je potrebné sa zapojiť, aby mala čo najvyššiu legitimitu.

Na podnet z publika ("Nevieme čo máme chcieť. Je nejaký zoznam, ktorý sa dá podporiť?") som si dovolil zdokumentovať svoju odpoveď - môžete ju použiť ako vodítko. Uvítam aj spätnú väzbu, ak som na niečo zabudol. Ale pozor, konzultácie prebieha už len do 17.3.2015.

Zaujímavým datasetom, ale v ČR by mali byť údaje o verejnom obstarávaní. Jiří Eischmann počas rozdávania darčekov pridal anekdotu z ČR, kde majú radi losovania a losujú napr. aj verejné zákazky. A niektorým firmám sa darí až nad rámec zákona o pravdepodobnosti, keď náhodne vyhrajú aj tri krát po sebe. Tieto údaje by nám možno pomohli prestavať základy pravdepodobnosti, štatistiky a možno aj celej matematiky. (smile)

Právny základ: transpozícia PSI, infozákon

V diskusii zaznela aj otázka: "Aký je právny základ pre Open Data? Čo a ako je vymožiteľné?"

Základom je uznesenie Vlády SR, ktorým Vláda sama sebe zadala úlohu. Úlohu si vie aj zrušiť, ale musí spraviť aspoň tzv. odpočet.

Odvolať sa tiež možno na EÚ smernicu PSI (jej najnovšiu verziu z roku 2014) a tzv. Infozákon (Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, najmä čast "opakované použitie informácií").

S tým, že veci sa menia: Transpozícia PSI u nás prebieha novelizáciou Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Je možnosť dávať pripomienky - slovenská transpozícia musí splniť minimálne kritériá EÚ smernice, ale môže ísť aj nad jej rámec: v SR si môžeme veci zariadiť aj lepšie než ukladá smernica. Napr. stanoviť konkrétnu otvorenú licenciu, vyriešiť spoplatňovanie jednoduchšie, atď.

Projekt eDemokracia

Rozpočet projektu je 28 miliónov €, čast z toho je na Open Data, ale ani cent nie je určený na samotné sprístupnenie údajov.

Ľubor Illek si spravil súkromný prieskum, že čo by chceli developeri od "lepšieho data.gov.sk", v poradí dôležitosti:

 1. sprostredkovanie komunikácie
 2. povedomie o dostupných údajoch
 3. API, selekcia, aktualizácie, notifikácie
 4. SLA, technické parametre
 5. jasné pravidlá (licencie)
 6. kvalita údajov
 7. záväznosť údajov

A tomu sa, ako zamestnanec NASES, snaží prispôsobiť implementáciu tohto projektu.

Kataster

Zaznela tiež otázka "Kedy bude Kataster dostupný ako otvorené údaje?"

Ján Gondoľ upozornil, že konkrétne tento dataset nie je jednoduchý prípad a že teda netreba vkladať príliš veľké nádeje do toho, že dnes vyplníme "kataster" do Verejnej konzultácie a hne)d tento rok tento veľmi chcený zrroj údajov zverejnený bude. Podla Ľubora Illeka je však reálne očakávať zverejnenie aspoň časti údajov z Katastra už tento rok.

ORSR

Ďalšou otázkou bolo: "Ako je možné, že ešte nemám dokončenú registráciu s.r.o. a už mi v schránke leží šek nazaplatenie od firmy s oficiálne znejúcim názvom? Ako sa k mojim údajom dostáva takáto firma, ak sa k nim nevie dostať bežný občan? Alebo čo mám spraviť, aby som dostal tie isté informácie tak rýchlo ako tá firma?"

Nuž, môžeme sa odvolať na PSI, ktorá vyžaduje rovnocenný prístup. A po vzore napr. Aliancie Fair-Play ťahať odmietnutia až na súd. Trvá to síce dlho, ale býva to úspešné a reálne to mení prístup úradov k zverejňovaniu.

Ďalším podnetom z audiencie je napr. pre účtovné systémy poskytnúť API od ORSR, pomocou ktorého by si systémy overovali platobné údaje už pri nahadzovaní faktúr, automaticky, aby sa s tým nemusel zdržiavať podnikateľ.

Bohatnutie na Open Data

Radovan Semančík rozprával o tom, ako zbohatnúť na Open Source. Zašpekulujem si: obdobne zrejme funguje aj bohatnutie na otvorených údajoch.

Otvorené vládnutie (OGP)

Čo sú novinky v Otvorenom vládnutí za ostatný rok? Ján Gondoľ vymenoval napríklad:

 • minulý týždeň bol Open Education Week, a Open Education je prioritou aktuálneho slovenského akčného plánu OGP
 • zajtra (15.3.2015) vstúpi do platnosti najnovší Výnos o štandardoch pre IS štátnej správy
 • po roku bol konečne vymenovaný Mgr. Martin Giertl ako Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (http://www.tretisektor.gov.sk/)
 • beží verejná konzultácia k datasetom verejnej správy: http://bit.ly/konzultacia
  • zapojte sa prosím

Štandardy ISVS (Výnos 55/2014)

Tejto téme sa venoval najmä Štefan Szilva, ale štandardy spomenul aj Ľubor Illek a Ján Gondoľ.

V Štandardizačnej komisii sú zastúpení úradníci, firmy a neziskovky, o.i. napr. ITAS (ako združenie IT dodávateľov) alebo SOIT či SISp.

Od zajtra (15.3.2015) vstupujú do účinnosti tri paragrafy o Open Data: §51 - §53

 • formáty: CSV, JSON, XML, RDF
 • ID: referencovateľný identifikátor
 • pravidlá aktualizácie
 • povinne verejná licencia (a nie NC či ND)
 • zaradenie do katalógu

Mnohé z noviniek sa priamo týkajú otvorených údajov.

A od zajtra je sú tieto novinky povinné. Sankcie za nedodržanie štandardov sú od 2000 do 25000 €, ale doteraz nebola udelená žiadna sankcia. Je teda dôležité, aby aj samotní občania požadovali dodržiavanie Výnosu.

K textovým formátom:

 • Od roku 2015 vypadáva formát ODT, keďže Microsoft presadzoval rovnosť OOXML a ODT, až vo výsledku teda nie je vo Výnose ani jeden.
 • PDF nie je kompletne otvorený formát, keďže niektoré jeho časti sú proprietárne. Preto Výnos určuje pre najnovšiu verziu PDF 1.7 niektoré obmedzenia.
 • OOXML je najnovšie povolený už iba v Strict verzii, ktorá je ISO štandardom. Transitional už dovolený nie (lebo to nie je ISO štandard).

Open Source v štátnej správe

Podľa Štefana Szilvu je situácia veľmi zlá: štat platí veľa a zrejme zbytočne za licencie Microsoftu. Vrámci podskupiny PS4 síce boli vypracované dokumenty o alternatíve, tie sa ale neskôr "stratili".

data.gov.sk je zatiaľ zrejme jeden z mála viditeľných Open Source v štátnej správe.

Návrh zákona o spravodajských službách z pohľadu zásahu do súkromia

Pavol Lupták popri vysvetľovaní toho, prečo je návrh zákona kompletne zlý okrem iného spomenul to, ako sa voľakedy dávno pašoval kryptovací nástroj PGP von z USA: zdrojový kód, vytlačený na papier, odoslaný bežnou poštou. Tu sa natíska paralela s niektorými "otvorenými údajmi", ktoré sa dnes tiež žiaľ iba "pašujú" - vytlačené na papieri.

Výzva

Viacerí prednášajúci vyzvali k aktívnejšej účasti publika v otázkach otvorených údajov, štandardov, otvoreného vládnutia či pripomienkam k zákonom.

Doplnil som teda aj svoju trošku: Aby to ale pre nás, IT-čkárov, občanov fungovalo čo najlepšie, potrebujeme viacej aktívnych, angažovaných ľudí, čo už v SOIT alebo OpenData.sk.

Ako jednotlivec však netreba robiť veľa, stačí prispieť aj drobnosťou: napísať scraper, opraviť nejaký paragraf v štátnych IT štandardoch, poslať patch do nejakého FLOSS nástroja, skontrolovať nejakú štátnu zmluvu o IT nákupe, vysvetliť niektoré IT veci úradníkovi, známemu či rodine a pod.

Keď sa tieto "drobné" veci vyskladajú, veľké veci sa dejú.


Prezentácie

Pavol Lupták: Návrh zákona o spravodajských službách z pohľadu zásahu do súkromia

https://prezi.com/6ppmaqep3gtr/navrh-zakona-o-spravodajskych-sluzbach-z-pohladu-zasahov-do-sukromia/

Ján Gondoľ: Otvorené vládnutie a technologická komunita

(20150314-opensource_vikend-jangondol.ppt)

Štefan Szilva: Technické štandardy pre informačné systémy verejnej správy platné od roku 2015

(szilva-prezentacia-2015-standardy.pdf)

Ľubor Illek: OpenData - čo bude tento rok (a čo asi nie)
(opendata_co_bude_tento_rok.i5dQ.pdf)

 


 • No labels